God aan handen en voeten gebonden, ondanks almacht

God wil u wel behouden maar kan dat niet altijd.

In het vormen van het Nieuwe Verbond heeft God zichzelf verplicht door een eed om te voorzien in alle mogelijke macht en kracht om aan iedere voorwaarde en vereiste van het verbond te voldoen.

Aldus David Wilkerson, vertwijfeld gelovige. De Heiland tart ons geloof met Zijn ondoorgrondelijke inrichting van datzelfde geloof, Zijn wilsbeschikkingen.

Soms kun je gewoonweg niet geloven wat je zou willen geloven – omdat Hij je het noodzakelijke geloof niet geeft.

Dan houdt alles op.

God is niet almachtig! Zijn perfecte eerlijkheid dwingt Hem zich aan Zijn verbond te houden – met daarin een aantal voor ons minder gunstige bepalingen.

Wij zouden het meest gebaat zijn bij een zondeloze levenswandel, natuurlijk. Maar dat ideaal wordt niet bereikt.

Toch beloofde God in Zijn Verbond alles te doen om ons terzijde te staan:

Het Nieuwe Verbond gaat volledig over Gods toewijding om Zijn kinderen te behoeden voor vallen, om ze te troosten en ervan te verzekeren dat de kracht en de heerschappij van zonde kan en zal gebroken worden door de Heilige Geest die in ons woont.

Die belofte werkt, via een religieus mechanisme, in op ons geloof:

Dus wanneer God belooft “Ik zal het doen” reageert geloof in ons met “Laat het zo zijn”.

Aan alle voorwaarden is daarmee voldaan.

Maar het werkt niet.

Om Zijn belofte gestand te doen zou God met ons moeten versmelten. Dit lukt Hem echter niet:

De Heer [kan] nooit dicht genoeg bij Zijn volk zijn, hen nooit zo dicht bij Zichzelf krijgen als Hij verlangt.

Ook voor terugkerende boezemzondes heeft God in beginsel een voorziening getroffen:

Alleen doordat het Nieuwe Verbond aan ons onthuld wordt kunnen we leren over het geheim van het hebben van volledige overwinning over zonde.

Maar God kan niet iedereen het Nieuwe Verbond onthullen. Hij is gehouden aan Zijn eis dat u daarvoor voldoende geloof moet hebben. En dat geloof deelt God (!) uit:

Als ik geloof moet hebben – een waarachtig geloof, het geloof van Christus – dan moet Hij het mij geven. Er is aan ons een mate van geloof geschonken, maar wij kunnen niets van onszelf, en daar valt ook het hebben van dit geloof onder.

Bent u ziek van uw zonde? Verlangt u ernaar om een heilig leven te leiden, vrij van alle inwonende lusten van het vlees? Fijn:

Wanneer u alle hoop heeft opgegeven om zonde te overwinnen door uw eigen menselijke kracht en wil, dan bent u er klaar voor om het glorieuze rijk van vrijheid binnen te treden door het Nieuwe Verbond.

Misschien is het u uitgereikt geloof voldoende, misschien niet. U zult het merken.

God lijdt onder Zijn aan Zichzelf gedane beloftes. Graag had Hij het anders gezien maar zo is niet door Hem beschikt!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/10/20/gods-almacht-bindt-hem-aan-handen-en-voeten/trackback/

%d bloggers liken dit: