Geroddel is wat anders dan rodelen

Mensen zonder leervermogen, zoals Korsakov-patiënten, hebben het zwaar. Leef mee met dominee Wilkerson en zijn gevoelsgenoten, beproefd door een vergelijkbaar syndroom.

Drie korte preken lang doorvorst prediker David Wilkerson nu al het geroddel van hemzelf en zijn volgelingen.

Waar komt dit vandaan? Er moet nog iets zijn waar nog niet mee afgerekend is want anders zou ik dit soort dingen niet zeggen. Waarom blijf ik roddelen? Waarom uit ik zulke gemene, ondoordachte woorden? Welke onheilige bolwerken hebben nog steeds grip op mijn hart?

pijnigde hij zijn hersens vorige week. Maar ja, met zijn probleem kan hij alleen putten uit verre herinneringen.

Op dat moment had Wilkerson wel een besef van wat roddelen was.

Enige dagen later, echter, was hij nog hopelozer verdwaald en verwarde het delen van verschrikkelijke maar ware feiten over een collega-prediker met roddelen!

Delen van verschrikkelijke maar ware informatie – stel, Wilkerson’s collega had een vrouwelijk lid van zijn gemeente betast – is echter niet roddelen. Niet roddelen, wel zonde, is vervolgens geen adequate stappen zetten. Zie de recente ellende met de Rooms-Katholieke Kerk.

Ook vandaag weet Wilkerson het onderscheid tussen roddelen en het delen van pijnlijke feiten niet te maken. Slechts met God’s hulp komt hij eruit welke uitspraken van hemzelf geroddel zijn en welke niet. Ook zijn volgelingen struikelen kennelijk over deze ethische kwestie:

In Gods heilige aanwezigheid werd de profeet Jesaja ten diepste overtuigd dat hij onreine lippen had (..) On- ze overtredingen worden bijzonder zondig wanneer we in Gods aanwezigheid zijn. Het licht van Zijn Heilig aangezicht ontmaskert alles dat niet als Hem is! (..)

Op dit moment bent u aangeraakt door de Heilige Geest door deze boodschap [Wilkerson bedoelt zijn preek; PP] en God wil Zijn vuur op uw tong leggen om het te heiligen. Hij kan dit voor u doen als u het toestaat (..) Laat dit woord recht naar uw hart gaan om u te zuiveren met zijn vuur.

En zo kleurt dit syndroom het volledige religieuze leven – of liever: het gebrek eraan – van deze mensen. Al onthult God in Zijn grootheid vandaag al het kleine en nare in David Wilkerson, en evenzo in zijn trouwe volgelingen, onthouden doet niemand het.

Het strandt in aandoenlijke, onvolmaakte pogingen tot zelfhulp, zoals de al gememoreerde. Een tragedie als je erbij stilstaat! En op de overheid hoeft dezer dagen niemand te rekenen, die spreekt de burger aan op diens ‘zelfredzaamheid’ – onvergeeflijke megazonde
voor Wilkerson-christenen!

Nee, de situatie is totaal hopeloos! Gelukkig vergeten zij het ogenblikkelijk.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/10/31/geroddel-is-wat-anders-dan-gerodel/trackback/

%d bloggers liken dit: