Is God stuk?

Het perfecte mechanisme van het geloof werkt niet.

Volgens David Wilkerson beantwoordt het geloof aan natuurwet- ten. In dat geval werken de wetten niet.

Zoals water kookt bij 100 graden, zou volgens Wilkerson een gelo- vige blij worden:

Zijn waarheid produceert een overvloed aan blijdschap die van nature uit het hart stroomt.

Vertrouw de Vader, geloof Zijn Woord die over Hem spreekt, en zie Zijn vreugde uitgegoten worden in uw leven.

Ik neem aan dat David Wilkerson met “zie Zijn vreugde uitgegoten worden in uw leven” bedoelt wat ik zei: het Christelijk geloof brengt vreugde in een mensenhart, of, nog gewoner gezegd: de Christen is blij.

Niet abstract blij, maar dat je het merkt.

In dat geval is dus de vraag: is God stuk? Want Wilkerson, ver- kondiger van deze blijdschap, en zijn volgelingen tobben alle da- gen.

Bij nader inzien is minder God stuk – ik vermoed hierover al te- rechte scepsis bij u – dan Wilkerson’s theologie corrupt. Bij nader inzien deelt Wilkerson helemaal geen blijde boodschap mee. Hij
bedreigt gelovigen.

Ga maar na wat hij zegt: bent u niet blij, dan doet u iets verkeerd. Uw mondhoeken horen ‘van nature’, dat wil zeggen: als u correct gelooft, omhoog te staan:

God verlangt ernaar dat we zo overtuigd zijn van Zijn liefde, zo overtuigd dat Hij aan het werk is om ons van het beste te voorzien, dat we een onophoudelijke vreugde en blijdschap hebben in onze wandel met Hem!

God wil dat wij vertrouwen op Zijn liefde voor ons zo- dat wij getuigenissen van blijdschap zullen zijn!

Schaam u voor uw vreugdeloosheid en tekortschietende over- tuigdheid!

Maar niet teveel. Er is in dit geloof altijd wel wat mis met u. Leer omgaan met uw voorganger, het is uw enige kans op een sprankje geluk in dit leven.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/11/08/is-god-stuk/trackback/

%d bloggers liken dit: