Game over

Sommige mensen lijden graag en permanent.

Stel je voor, het is 2060 en jij bent 3D-game-ontwerper, de tech- nologie is voortgeschreden en jij haalt er het maximale uit en cre- eert voor jezelf en de wereld een bijzonder aantrekkelijk, intelli- gent, zelflerend personage.

Al je creativiteit en liefde zijn in het ontwerp gaan zitten. Het is ook echt een avontuur, want je personage is niet af, bevat leervermo- gen. Pas door de ontmoeting met andere, eendere personages en de confrontatie met obstakels / uitdagingen in de game-werkelijk- heid ontwikkelt je personage zich en neemt persoonlijkheid aan.

Je game is een hit. Je wordt verliefd – op een van je personages. Niet zo vreemd want als ontwerper heb je sommige een naar jouw maatstaven aantrekkelijk uiterlijk gegeven.

De liefde is wederzijds. Wat meer is: overal bloeit de liefde op tus- sen gamers en virtuele personages. Na verloop van tijd wordt het burgerlijk huwelijk opengesteld voor paren waarvan een van beide partners tot de virtuele werkelijkheid behoort. Je gaat in ondertrouw. Niets lijkt jullie geluk nog in de weg te staan.

Maar dan blijkt je geliefde plots met gespleten tong te spreken. Naar buiten toe verklaart hij/zij gelukkig te zijn met jou en het voorgenomen huwelijk – maar zodra jullie onder elkaar zijn, keurt hij/zij je geen blik waardig meer.

Je zegt het huwelijk af en wordt enige tijd later verliefd op een mens van vlees en bloed. Of je sleutelt aan de software en geeft je geesteskind een tweede kans.

Zo kan het ook
Dit verhaal heeft een parallel in de werkelijkheid. David Wilkerson, charismatisch voorganger, presenteert een eigen variant van een huwelijk tussen een geestelijk en vleselijk personage, te weten God en wij. God is immers onze Schepper en wij van vlees.

Ook in dit voorgenomen huwelijk gedraagt een van de partners – helaas wij – zich dubbelhartig. In plaats van God te adviseren ons te herontwerpen, een geschikter huwelijkspartner te zoeken of alleen door het eeuwig leven te gaan, vermeerdert Wilkerson Gods leed door Hem als zielenpiet voor te stellen:

Jezus ondergaat dezelfde pijn die iedere man zou erva- ren als zijn geliefde continu hem aan het prijzen was zeggende “Ik hou van je”. En dat keer op keer terwijl ze hem weinig tot geen aandacht geeft!

Wat zou een man denken als zijn aanstaande bruid hem uitnodigde in haar huis, hem een plaats gaf in de woon- kamer en daarna weer haar eigen gang ging? Terwijl hij wacht werkt ze in de keuken, stoft ze de meubels af, dweilt de vloeren – en zegt nooit een woord tegen hem!

Waarom zou de Heer de wereld vertellen over deze verwaarlozing? Zouden onenigheden tussen geliefden niet stil gehouden moeten worden? Nee – Hij wil dat wij weten hoeveel pijn Hij heeft! Hij vertelt het de hele wereld omdat Hij zo’n gebroken hart heeft door ons gedrag!

Stelt u zich eens voor dat u een verloofde jonge vrouw bent die met uw aanstaande echtgenoot naar de kerk gaat. U pakt zijn hand vast en vertelt aan iedereen “Wij gaan trouwen, ik hou van hem – hij is echt geweldig!”. Maar zo gauw u de deur uit loopt doet u uw mond dicht en zegt geen woord meer tegen hem! Wat zou hij daarvan moeten denken?

U doet het fout
David Wilkerson gebruikt dit verhaal om gelovigen, zichzelf uitge- zonderd, in permanente staat van schuldbewustheid te krijgen:

Ik heb mensen dit horen zeggen over Jezus “Hij is de hele dag in mijn gedachte, in alles wat ik doe”. Maar het is mogelijk om Hem dag en nacht in gedachte te hebben terwijl u Hem nog steeds verwaarloost! Wanneer een aanstaande bruid dit doet dan is haar zogenaamde liefde een leugen! Ze kan misschien tegen haar ver- loofde zeggen dat ze echt van hem houdt, maar haar daden vertellen iets anders.

“Geen woorden maar daden” klinkt alleszins redelijk. Alleen schrijft Wilkerson daden voor waarbij het falen ingebakken is. Anders dan in vleselijke huwelijken voelt u zich nooit door God geliefd. Voor Wilkerson bewijs dat het aan u ligt:

Geliefden, als u niet iedere dag kwaliteitstijd door- brengt met Jezus – als u geen tijd met Hem besteedt in gebed, of Zijn Woord zoekt – dan houdt u niet van Hem en breekt u Zijn hart!

Wilkerson’s volgende preken gaan dan over verkeerd, vruchte- loos bidden, bijvoorbeeld, of over gelovigen die menen het Woord gevonden te hebben maar op een dwaalspoor zitten, al beseffen ze het niet.

Voor iedere oplossing een nieuw probleem of beter: iedere oplos- sing is het volgend probleem, vaag genoeg om als prediker/ scheidsrechter aan toetsing te ontsnappen: ik heb precies gedaan wat je zei, predikerman – en het werkt niet.

Officieel moedigt Wilkerson aan.

Het is een nooit eindigende game, een soap. Voor de liefhebber. Die nemen er de tijd voor – welk leven hebben ze immers buiten hun droomwerkelijkheid?

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/11/09/game-over/trackback/

%d bloggers liken dit: