Het is moeilijk bescheiden te blijven

David Wilkerson meldt dat alleen zijn geloof deugt.

Als Gods visie voor Zijn gemeente in de laatste dagen is gebaseerd op Zijn geopenbaarde Woord, en dat is het, dan staat het er slecht voor met de wereld en, daarbinnen, het Christendom. Negenennegentig van de honderd varianten van het Christendom zijn onjuist. Alleen het Pinkstergemeentegeloof van David Wilkerson en enkele andere varianten voldoen, meldt David Wilkerson.

Het bewijs is overstelpend:

Bij David Wilkerson in de gemeente manifesteert God zich daarentegen overduidelijk:

En nog veel meer! Want we leven in bijzondere tijden:

Ik zeg niet dat de gemeente van de laatste dagen een herhaling of kopie zal zijn van deze eerste gemeente. Nee – ik zeg dat ze nog groter zal zijn dan dat! (..) God bewaart de beste wijn voor het laatst!

Geloof dus in het geloof van David Wilkerson. Het is een van de weinige juiste. U kunt zich bij hem aanmelden.

Na aanmelding volgen de mooie religieuze woorden. Andere geloven hebben die allemaal ook, dus daarop kun je niet afgaan. Men moet het hebben van een autoriteit die met gezag valse praatjes van werkelijk mooie woorden kan scheiden. Zo iemand is David Wilkerson.

Volg Wilkerson, en niet die anderen die maar wat zeggen!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/11/16/het-is-moeilijk-bescheiden-te-blijven/trackback/

%d bloggers liken dit: