David Wilkerson was waarlijk een groot man

Zoals God’s glanzende beloften niets voorstellen als ze nooit eens in dit leven vervuld worden, is een prediking zonder wonderen louter klatergoud.

Een prediker die slechts God’s prachtige beloften en wonderen in een ver Bijbels verleden in de aanbieding heeft – woorden, kor- tom – brengt geen ongeloof aan het wankelen.

Wonderen zijn nodig! Dingen die de mensen hier en nu versteld doen staan!

Aldus David Wilkerson, prediker begiftigd met een tong waarmee hij wonderen verricht en een al even wonderbaarlijke schrijfhand.

Wilkerson citeert de oude Paulus, nog gezaghebbender dan hijzelf, om zijn woorden kracht bij te zetten:

Ik zal over niets anders spreken dan wat Christus door mij tot stand brengt om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen: door wat ik zeg en doe, door zijn macht waarmee ik tekenen en wonderen verricht door de macht van Gods Geest.

Zo heb ik vanuit Jeruzalem en helemaal tot aan Illyrië het evangelie van Christus verspreid, maar ik heb er een eer in gesteld het niet op plaatsen te verkondigen waar Christus al bekend was. Ik wilde niet op het fundament van een ander bouwen, want er staat geschreven: ‘Zij aan wie hij niet verkondigd is, zullen zien; zij die niet o- ver hem hebben gehoord, zullen tot inzicht komen.’ Het is dan ook om deze reden dat het mij nog niet is gelukt u te bezoeken.

Paulus kleedt zijn verontschuldiging aan zijn Romeinse vrienden voor het wederom passeren van hun gastvrije sponde in met prachtige woorden van wonderen.

Als Paulus had gepredikt en onderwezen zonder dat dit werd vergezeld met tekenen en wonderen dan had zijn boodschap niet zijn volledige impact gehad” herhaalt Wilkerson wat een open deur mag heten.

Toch werken deze woorden als een splijtzwam. De meeste “Chris- telijke” lezers worden nu namelijk bang. Bent u bang?

De meeste Christenen van vandaag de dag krimpen in- een bij het horen van deze woorden! Waarom? Omdat deze woorden tot een gruwel gemaakt zijn door gewe- tenloze, op macht en roem beluste predikanten en le- raren!

Mag ik u vragen: wie is uw predikant of leraar?

Wilkerson haalt ten bewijze een wonder van Paulus aan:

Een jongeman die Eutychus heette, zat in het venster en werd door slaap overmand toen Paulus maar doorging met zijn toespraak.

Paulus hield, vervuld van de Geest, niet altijd rekening met de draagkracht van zijn gehoor. Een ramp gebeurde!

Diep in slaap verzonken viel hij van de derde verdieping naar beneden; toen men hem optilde bleek hij dood te zijn.

Een duidelijk teken van God aan Paulus!

God nam meteen de gelegenheid te baat een wonder te verrich- ten:

Paulus ging naar beneden, ging op hem liggen, sloeg zijn armen om hem heen en zei: ‘Houd op met dat misbaar, want hij leeft!’ Hij ging weer naar boven, brak het brood en at. Daarna onderhield hij zich nog lange tijd met de leerlingen, tot het aanbreken van de ochtend. Toen vertrok hij.

De leerlingen namen de jongeman, die weer tot leven was gekomen, met zich mee en voelden zich gesterkt door wat er was gebeurd.

Doodgewoon, alsof hij het alle dagen deed, wekte Paulus een dode tot leven!

David Wilkerson is niet verbaasd. Voor hem is het dagelijkse kost. Maar hoe zit het met uw predikant/leraar? Verricht hij/zij nog weleens een wonder? En, zo ja, is het zo’n decadent showbaasje of showgirl?

God is geen Hans Klok. Uw voorganger – uzelf ook maar dat be- waar ik voor een andere keer – hoort wonderen te verrichten op even saaie wijze als Handelingen erover bericht. Hoed u voor spek- takeldominees!

Dat is de krachtige kern van Wilkerson’s prediking: kerk alleen bij hem of geestelijke look-a-likes!

Er vonden grote bovennatuurlijke werken plaats in de Nieuw Testamentische gemeente (..) – zonder grote advertenties, spectaculaire shows, atmosfeertjes of een persoon die beweert alle kracht en autoriteit te bezit- ten.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/11/17/david-wilkerson-was-waarlijk-een-groot-man/trackback/

%d bloggers liken dit: