Zo kennen wij de Heer weer

Vaak is God er niet als Hij er, naar menselijke maatstaven, had moeten zijn. Hij kijkt dan bewogen toe. Maar soms grijpt Hij in.

Er gaat weleens iets fout in het land van de Heer:

Waarom, HEER, bent u zo ver
en verbergt u zich in tijden van nood?

God laat sommige onfatsoenlijk rijke valse Christenen, andersgelovigen of heidenen overal mee wegkomen!

De mens zonder God prijst wat hij najaagt,
en als hij rijk is, vervloekt en veracht hij de HEER.
Hij denkt in zijn waan: Niemand vraagt mij rekenschap.
Er is geen God, maakt hij zich wijs.

Het gaat hem goed, wat hij ook onderneemt (..).
Zijn tegenstanders beticht hij van leugens.
Hij denkt bij zichzelf: Ik kom niet ten val,
nooit kan het kwaad mij deren.

Zo maar ongestraft Gods heilige geboden tarten! En erger nog:

Zijn mond vloekt en liegt, dreigt met geweld,
zijn tong brengt misdaad en onrecht voort.
Op stille plaatsen ligt hij in hinderlaag,
op verborgen plekken doodt hij onschuldigen,
zijn ogen spieden naar weerloze mensen.

Hij loert, verborgen als een leeuw in het struikgewas,
hij loert naar een prooi en tracht hem te vangen,
hij vangt zijn prooi in een net en sleurt hem mee –
die buigt, krimpt ineen,
en valt in zijn klauwen, weerloos.

Waar is God als de ware gelovige hem nodig heeft? Dat is de vraag van David de psalmist. Hij roept God op eindelijk in actie te komen:

Sta op, HEER, hef uw hand, God,
vergeet de armen niet.

Toch doet God niet helemaal niets. Hij kijkt bewogen toe:

Toch ziet u de pijn en het verdriet,
u merkt het op en weegt het in uw hand.

Het is niet veel. Arme weerloze gelovigen en wezen worden uit het land verjaagd! Ze richten zich tot Hem. Begrijpt u dan niet, Allerhoogste:

Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen

We moeten er maar het beste van hopen. De psalmist spreekt zijn vertrouwen uit:

U, HEER, verhoort de wens van de nederigen,
u bemoedigt hen en luistert met aandacht,
u doet recht aan wezen en verdrukten.
Geen mens kan hen nog uit het land verjagen
.

Tot zover Psalm 10.

Nu heb je natuurlijk altijd mensen die geen geduld hebben. Zo een is David Wilkerson, ex-charismatisch prediker. Gods Bijbel lezen? Eén regel moet voldoende zijn!

Vandaag kiest hij een regel uit bovengenoemde psalm. Lees wat hij er van maakt:

Dit vers van David laat een simpel, driestappen plan zien voor het kennen van Gods gedachten en Zijn wil over uw leven:

  1. Roep Hem aan (bid)
  2. Bereid uw hart voor om Zijn stem te horen
  3. Hij zal maken dat u zult weten – de Heilige Geest zal tot u spreken

Heel spoedig zal God Zijn glorieuze beker met de grootste maat die de wereld ooit gezien heeft van Zijn Geest uitstorten. Er zal een grote overtuiging en veroordeling komen van de Heilige Geest over uw buren, uw collega’s en uw ongeredde familieleden.

U mag raden welk vers het was!

Na dat ene vers kan David Wilkerson het verder af op eigen kracht. Hij begint – weer – over het aanstaande einde, gerucht dat hij zelf de wereld in gebracht heeft, en ronselt zielen voor het zegevierend leger aan Gods zijde in die laatste dagen.

Misschien daarom die haast. Zo druk was Wilkerson, dat hij zelfs zijn preek vooraf geschreven had en terzijde gelegd, voor op een drukker moment (of zoiets). Maar toen overleed hij. Na zijn dood wordt de tekst in aanbouw nu gepubliceerd, opdat zijn aanhangers niet vergeten dat het einde eraan komen zou. En om de Heer nader te leren kennen.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/11/21/zo-kennen-wij-de-heer-weer/trackback/

%d bloggers liken dit: