Het verhaal rond

David Wilkerson waarschuwt ons voor de laatste keer: ontspan ons. De laatste der dagen rondt de bocht. All’s well that ends well.

Zoveel preken schreef de oude dominee Wilkerson vooruit, dat je je afvraagt of hij nog wel aan dienst in het Leger der Laatste Dagen toekwam.

Vandaag publiceren zijn erven een nieuw blad uit zijn nalatenschap.

Natuurlijk gaat het over de laatste der dagen.

Het begint op een gedenkwaardige dag: 7 maart 2009. Op die dag predikte Wilkerson de laatste der dagen. Een golf van ontzetting sloeg door de wereld, de bij dit type mededelingen gebruikelijke discussie tussen voor- en tegenstanders volgde, de gebruikelijke (non-)argumenten gingen heen en weer.

Wilkerson hield stand. Dit rumoer was te verwachten. Een ander verwachten, groot en geestelijk, beving hem: als dit de laatste der dagen waren – en dat waren ze! – moest aanstonds gebeuren wat in deze en gene tekst geschreven stond!

Vooral Gods leger bond zijn fantasie. Volgde u hem in die tijd, dan kent u de details. Een bijzonder leger. Of u zich wilde melden als u de roep hoorde – en u hoorde hem te horen. Deze bus kon u beter niet missen.

U heeft zich niet aangemeld.

Wilkerson is dood.

Het leger heeft een vacature extra.

Maar gelukkig hebben we zijn teksten nog!

God bereidt een klein maar krachtig leger van gelovigen voor, het meest toegewijde leger dat er ooit op aarde geweest is. De Heer zal tevoorschijn komen om hen opdracht te geven om heldendaden te doen; Hij zal de tijden afsluiten met een zuiver, toegewijd, onbevreesd restant (..)

Heel mijn leven heb ik verhalen gehoord over godvruchtige voorvaderen die een hekel hadden aan zonde. Deze mannen en vrouwen kenden Gods stem en brachten uren en zelfs dagen door in gebed en vasten. Ze baden onophoudelijk en hadden de kracht en mogelijkheden om succesvol in opstand te komen tegen alle immoraliteit in hun tijd.

Deze voorvaderen zijn inmiddels allang overleden. Maar God is bezig om weer een leger op te richten en deze keer zullen Zijn strijders niet alleen bestaan uit oudere, grijze vaders en moeders van Zion. Dit nieuwe leger zal samengesteld zijn uit zowel nieuwe als oude gelovigen, jonge en oude, gewone Christenen die zich hebben vastgegrepen aan de Heer! Een compleet nieuwe wereld van bediening staat op het punt om tevoorschijn te komen! (..)

De profeet Samuel is een type van Gods restant in de laatste dagen. (..) Wat God in de dagen van Samuel deed doet Hij in iedere generatie.

Spring op de bus. We komen aan/vertrekken elk moment!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/11/24/het-verhaal-rond/trackback/

%d bloggers liken dit: