Botte koppen geven er van langs

David Wilkerson vertegenwoordigt alles waardoor rechtschapen mensen geloven soms zo zwaar valt.

Al zegt de Bijbel nog zo vaak dat Job niets misdaan heeft, sommige ‘gelovigen’ blijven volhouden dat Job toch wel iets misdaan moet hebben, anders zou God hem niet laten overkomen wat hem overkomt.

En dus heult David Wilkerson vandaag mee met een van de ‘vrienden’ van Job, die de geplaagde man Gods voorhoudt, nadat deze God gevraagd heeft Zich van hem af te wenden en hem wat laatste levensplezier te laten:

Werp alle kwaad ver van je af, laat het onrecht niet wonen in je huis. Dan kun je je hoofd oprichten, zonder smet, en zul je staan als een toren en niet meer vrezen.

En dus meldt David Wilkerson totaal niets over het verhaal van Job waar Wilkerson, tekstverkrachtend en de Bijbel brandschattend, dit citaat uit rukt.

En dus vindt David Wilkerson van alles, zonder ooit een reden te hebben om het te mogen vinden:

Alle angst kan herleid worden naar een plaats van zonde, een plaats van verborgen ongerechtigheid die in het hart gekoesterd wordt.

Alleen daar waar zonde heerst is de mens angstig.

En dat van angsthaas nummer 1, David Wilkerson.

Het is een kaakstoot in Gods gezicht, tien nagels in het vlees van Jezus op Golgotha. Maar men kijkt er vroom bij en meent tot het uitgelezen keurkorps te horen waarmee God de laatste dagen zegevierend doorkomt.

Niets is tegen dat onkruid gewassen.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/11/29/botte-koppen-geven-er-van-langs/trackback/

%d bloggers liken dit: