God schijnt het hele jaar door

Waar licht schijnt, is geen duisternis.

Toen begenadigd maar ook veel geplaagd prediker David Wilker- son met preken begon, in de jaren vijftig van de vorige eeuw, wist hij wat ons te gebeuren stond: een morele verandering van enor- me omvang, te vergelijken met een aardverschuiving.

Wilkerson preekte en waarschuwde. Niemand geloofde hem. Nu zijn diezelfde gelovigen opa en oma. Ze kijken om zich heen: het is allemaal uitgekomen! Hun kleinkinderen aan de drugs, homosek- sualiteit, expliciete beelden op tv.

Kunt u zich voorstellen hoe duister het over tien jaar zal zijn, als de Heer nog niet teruggekeerd zal zijn?vraagt Wilkerson, inmid- dels heengegaan.

Kan het nog erger?!

Maar laat u niet ontmoedigen. Het licht schijnt al die tijd.

De Bijbel zegt dat Jezus in de duisternis zal schijnen ongeacht hoe duister de wereld zal worden!“.

We leven in een tijd van wijdverspreide dood en duisternis. Maar God zegt dat in zulke tijden Zijn licht het felst schijnt”!

Hoe donkerder het donker, hoe lichter het licht schijnt.

Ja, het licht schijnt. “Geloof en vertrouw op de Heer dat Hij Zijn licht zal schijnen!“, schrijft Wilkerson maar geloven en vertrouwen hoeft zelfs niet, want het is zo! God’s licht schijnt!

Al weer bijna twee jaar terug schreef Wilkerson eerder over het licht en de duisternis, en hoe die onafhankelijk van elkaar bestaan; beschreef hoe Christenen, ook zij onder problemen bedolven, een baken van licht voor de wereld kunnen zijn. Mensen kijken hen verwonderd aan en stellen merkwaardig vast: “Deze persoon heeft het licht gezien“.

Wil u bij u een licht voor de wereld laten opgaan? Lees hier!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/12/02/god-schijnt/trackback/

%d bloggers liken dit: