Wilkersonchristen soms bereid God te gehoorzamen

Wilkersonchristenen zijn de beroerdsten niet. Ook al geloven ze niet zoals het hoort, ze zijn altijd bereid God een nieuwe kans te geven.

Als Wilkersonvolgelingen deden wat ze horen te doen, zou hun leven een groot feest temidden van problemen zijn. Zo is het echter niet. Ze doen in beginsel niet wat hun grote voorganger David Wilkerson van hen vraagt. Daardoor moet hij ze er telkens aan herinneren.

In de heilsgeschiedenis is het nimmer anders gegaan. De Bijbel staat vol verhalen van het dwalend volk Israël. Van deze verhalen maakt Wilkerson dankbaar gebruik in het stichten van zijn schapen. Hij wijst ze zo het rechte pad, of beter, wijst ze op de Heilige Geest, die, als Gods herdershond, ze de juiste richting op drijft, als ze Hem laten.

Doorgaans zijn Wilkersonvolgelingen, inclusief hun leider, echter op anderen gericht, in het bijzonder op mensen die zij als het minste van het minste beschouwen: atheïsten, prostituees, alcoholisten:

Geliefden, wanneer heeft God Zijn kracht verloren om zelfs de gemeenste zondaar op aarde te redden? Wanneer heeft Hij Zijn bereidheid verloren om drugsverslaafden, alcoholisten of prostituees te redden (..)?

Maar soms, dus, twijfelen ze aan hun eigen levenswandel. Dan kan de eendere situatie van de stam Juda uit de Bijbel ten voorbeeld strekken. Ook Juda twijfelde soms aan de eigen redbaarheid:

Ze zeiden “Het baat niet, want wij zullen onze eigen gedachten volgen en een ieder naar de verstoktheid van zijn boos hart handelen” (Jeremia 18:12).

Zelfs de onverbeterlijke voorganger Wilkerson zelf acht zich soms verloren!

Na al die jaren dat ik met God wandel en dien moet ik nog strijden tegen dit soort gedachtes.

God is altijd bereid in te springen maar ook Wilkerson en zijn volgelingen zijn dat soms. Soms luisteren ze even naar God. God kon het kwader treffen. Anderen leven helemaal maar raak.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/12/06/wilkerson-christen-is-de-beroerdste-niet/trackback/

%d bloggers liken dit: