Geloof betaalt zich uit in aantallen bekeerlingen

Ware charismatische bewegingen zijn te herkennen aan hun succes, meent David Wilkerson.

Echt of vals?

Hoe herken je een ware opwekkingsbeweging? Aan het succes, meent ex-prediker David Wilkerson:

De weinige authentieke opwekkingen werden geken- merkt en gezegend met een grote oogst van zielen.

Eén regel uit de Bijbel spreekt volgens hem over dit onderwerp het laatste woord:

‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’ [vet PP]

Het is niet de minste die deze woorden spreekt: onze Heiland. Hij zond met deze woorden Zijn discipelen als apostelen de wereld in.

Maar sprak tevens het onverbiddelijk laatste woord over valse charismatische opwekkingen:

Veel zogenaamde bewegingen van de Heilige Geest zijn snel verdwenen omdat ze gericht waren op de mens – gericht op gaven, zelf-verbetering, persoonlijke blijdschap en genot, en niet op het bereiken van een verloren en stervende wereld! Jezus verbond de oogst aan verloren zielen (..). Elke waarachtige uitstorting van de Heilige Geest zal gericht zijn op dit gebed van Jezus.

(Het was geen gebed maar een rechtstreekse opmerking tegen Zijn discipelen, dit zij David Wilkerson vergeven).

“Nou en?”, zegt u misschien, en: “Wat moet ik hiermee?”. O, ongeduldig volk! De diepte van Wilkerson’s woorden ontvouwt zich snel als u er even bij stil staat. Ze bieden de kans om ware van valse geloven te scheiden. Het criterium: gebrek aan succes!

Neem de Latter Rain-beweging. Na aanvankelijk succes kwam deze beweging in zo’n kwade reuk te staan dat voormalige aanhangers hun belast verleden verheimelijken in de Charismatische beweging waarin ze zich nu schuil houden:

De late jaren veertig van de twintigste eeuw waren een tijd van grote spirituele honger onder leden van de Pinkstergemeentebeweging. Ze maakten zich zorgen dat de gaven van de Heilige Geest, ooit, toen de Pinkstergemeentebeweging begon aan het begin van de eeuw, zo evident, minder werkzaam waren. Als antwoord op deze spirituele honger verzamelden ongeveer zeventig  studenten zich oktober 1947 in North Battleford, Saskatchewan, om hun studieperiode te beginnen aan het pas gestichte Sharon Bible College. De meesten waren eerstejaarsstudent, enkele tweede- en derdejaars-, van het Pentecostal Bible College in Saskatoon.

De studenten werkten overdag hard om de gebouwen gereed te maken voor lessen. ‘s Avonds verzamelden ze zich voor gebed, wat inhield: gebed voor de wereld, profetieën en vasten. Sommigen vastten tussen drie en veertig dagen. In deze tijd bestond de school uit drie gebouwen bij het vliegveld van North Battleford.

Dat is dus een vals geloof gebleken:

Vandaag bestaan er nog maar weinig “Latter rain” gemeentes (..) De beweging werd verdreven en andere gelijksoortige bewegingen zijn gekomen en gegaan. Waarom? Omdat ze niet gericht waren op de oogst!

Informeer eens bij oudere leden van uw gemeente. Daar zitten vast enkele ex-leden van de Latter rain-beweging tussen. Of, als u kind bent van charismatische ouders geboren rond 1920, snuffel eens op zolder en bekijk oude fotoboeken.

En let op hoe het uw geloofsdenominatie vergaat! Slinkt het ledenaantal zienderogen, zou ik het Goddelijk teken serieus nemen, en me bij de meest succesvolle nabijgelegen beweging aansluiten.

ontkennen heeft geen zin

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/12/07/het-ware-geloof-betaalt-zich-uit-in-topaantallen-bekeerlingen/trackback/

%d bloggers liken dit: