Hoed u voor beschamende zonden

Een juiste interpretatie van de Bijbel brengt u in de hemel.

Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem (..) zal ik vervullen met een geest van mededogen en inkeer” of “met een geest die hen goedwillend maakt, bereid tot inkeer” of met “de Geest der genade en der gebeden”, zegt Zacharia 12, vers 10.

Je kunt de ‘geest’ als een zelfstandig wezen opvatten of als geestesgesteldheid. Zo ziet u hoe snel de duivel verdeeldheid zaait in het huis van de Heer.

Een correcte vertaling en juiste interpretatie is het verschil tussen redding en ketterij met de dood tot gevolg.

Bijvoorbeeld de verguisde naoorlogse ‘Latter Rain’-beweging begreep dit vers verkeerd:

Zij die betrokken waren in die beweging zijn ervan overtuigd dat ze de laatste, grote uitstorting van de Geest ervoeren. Velen zeiden: “Dit is het! We zien Zacharia 12:10 in vervulling gaan!”. Maar de beweging werd verdreven en andere gelijksoortige bewegingen zijn gekomen en gegaan.

Hartverscheurend, zulke aan verkeerd geloof verspilde levens! Vermaning des te meer bescheiden te zijn in je geloofsaanspraken.

Gelukkig begrijpt David Wilkerson vers 10 zoals God het bedoelt:

Ik geloof dat Zacharia 12:10 profeteert dat in het laatste uur de Heilige Geest op een machtige manier over Gods volk zal vallen met een geest van genade die hen in een klap zal wegdraaien van iedere wereldgelijkvormigheid. Het zal in hen een roep ontwikkelen naar zuiverheid van hart!

David Wilkerson mocht enkele jaren terug al het aanstaande einde aankondigen. De puzzelstukjes vallen nu wel erg overtuigend op hun plaats:

Een geliefde broeder in de Heer belde mij op en zei me dat de leiders in zijn bediening waren samen gekomen om de Heer te zoeken. De Heilige Geest begon temidden van hen zonde bloot te leggen en een aantal van het team moesten ontslagen worden. Deze broeder vertelde mij “Nu dat de Heilige Geest gekomen is is er een druk om het goede te doen”.

Het correcte geloof bewijst zich in de laatste der dagen, behalve door succesvolle bekering van ongelovigen, dus óók door grondige reiniging van lauwe charismatische broeders en zusters – uzelf misschien wel!

Geliefden, de druk om zonde te verlaten en goed te doen zal groot en zwaar worden in de gemeente van de laatste dagen!

Ik zou daarom op mijn zonden letten. Binnenkort zult u ze onder druk openbaar maken.

Maar eigenlijk komt mijn waarschuwing te laat. David Wilkerson overleed april dit jaar. Zijn profetie lag een half jaar ongepubliceerd in zijn nalatenschap. Dus u heeft waarschijnlijk al openbare schuldbelijdenis gedaan of bent een vals gelovige.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/12/08/hoed-u-voor-beschamende-zonden/trackback/

%d bloggers liken dit: