Zij lijden zacht!

Zachtmoedig lijdende Christenen zijn de ware kinderen Gods.

                    

Je hebt grosso modo twee typen mens: met en zonder problemen. De laatste groep is verloren.

Binnen de groep met problemen is het belangrijkste onderscheid dat tussen dankbare Christenen en ondankbare. De eersten danken God voor Zijn redding, de anderen niet. Zij verschillen nauwelijks van niet-christenen met problemen.

Voor de eersten heeft elke dag genoeg aan zijn eigen zorgen. Men draagt de eigen problemen zachtmoedig, geduldig en sterk. God redt!

Dit zijn de ware christenen volgens erkend prediker David Wilkerson! Zulke Christenen verkwikken de ziel!

Denk hierbij niet allereerst aan uw voorganger. De kans is veel groter dat die stille persoon naast u in de kerkbank zacht lijdt, zonder de stemverheffing kenmerkend voor de meeste predikers.

Misschien bent u zelf zo’n lichtend voorbeeld!

Wilkerson over het lijden:

U zult door uw beproeving heen komen en tot grote hulp zijn voor anderen wanneer u God door dit alles heen vertrouwt! U zult het zien gebeuren op uw werk, binnen uw familie, binnen uw kerk. Mensen zullen aangetrokken worden tot u vanwege hetgeen waar u doorheen gegaan bent en gezien hebben dat u de overwinning behaald heeft door de kracht van God alleen!

Maar er zijn ook onware dankbare Christenen. Zij dragen niet alleen de problemen van deze dag maar ook die van gisteren of nog verder terug in de tijd of lijden vooraf onder problemen die kunnen komen.

Vaak vallen zij het geloof af:

Veel gelovigen die lijden leren er nooit iets van. Als resultaat hiervan hebben ze God nooit leren kennen als hun trooster. Als je hen hoort spreken, is het alsof God een harde, hatelijke, onverschillige God is. Ze vragen “Waarom ik?” en twijfelen vervolgens aan Gods liefde en keren zich van Hem af. Ze kreunen, mokken en morren en al hun vreugde vervaagt, spoedig worden ze bitter en hard.

Ik ken een bevriende voorganger die jarenlang een zeer succesvolle bediening voor verontruste mensen [had]. Vandaag is hij diep in zonde verzonken, verslaafd aan drugs en compleet teruggevallen. Zijn vrouw heeft hem verlaten en hij is een relatie aangegaan met een drugsverslaafde vrouw.

Teloorgang eindigt steevast in het gezelschap van homoseksuelen, prostituees, drugsverslaafden of kredietverstrekkers (tollenaars). Maar opgepast! Jezus vertoefde bij voorkeur bij zulke mensen. God gebiedt u van deze mensen te houden gelijk uzelve! Juist hier valt Gods woord in vruchtbare bodem. Als u maar niet bezwijkt voor de verleidingen die de duivel via zulke mensen aan u voorlegt.

                  

Onthoud de volgende vuistregel: iedere gelovige lijdt. Hoor je ze er niet over, dan zijn het ware kinderen Gods!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/12/27/zij-lijden-zacht/trackback/

%d bloggers liken dit: