God zorgt ervoor dat u Hem wel moet vertrouwen

God heeft een hardhandige manier om u Zijn waarheid te tonen: Hij frustreert alles wat u doet en laat u bijna doodgaan. Pas dan dringt de onverbiddelijke waarheid tot u door: ik moet Hem wel vertrouwen, anders kom ik niet van Hem af. O- vertuigende redenering? Welnee. Hij komt van David Wilkerson, de Man met het Probleem.

Als waarschuwing tegen de voortgaande debilisering van het Christendom ontzenuw ik voor het minder opgeleide publiek Wil- kerson’s ‘redenering’.

Wilkerson hangt zijn betoog op aan een halve Bijbelzin. Na die hal- ve zin geciteerd te hebben, zegt hij: “Is essentie zegt God…” en gaat ermee aan de haal.

Het gaat om een fragment uit de aanhef van een brief uit de eerste eeuw na Christus:

U moet weten, broeders en zusters, dat de tegenspoed die we in Asia hebben moeten doorstaan, uitzonderlijk groot was. We hadden het zwaar te verduren, zo zwaar dat het onze krachten te boven ging. We vreesden ern- stig voor ons leven, we waren er zelfs zeker van dat het doodvonnis al over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten ver- trouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt, die ons heeft gered en ons opnieuw zal redden uit eenzelfde doodsgevaar. Op hem hebben we onze hoop gevestigd: hij zal ons altijd redden.

De schrijver is de apostel Paulus. Zijn prediking in Klein Azië gaat zelfverklaard niet van een leien dakje. Maar de auteur spreekt zichzelf tegen. Als hij er zo zeker van is dat God hem altijd redt, was is dan eigenlijk het probleem?

Misschien dat hij de eerste keer doodsangsten uitstond. Maar na de eerste reddingen moet het muntje toch wel gevallen zijn: het kan niet misgaan, God redt me altijd! Daarna kan hij lachend de doodsbedreigingen ondergaan. Net zoals Arendsoog wint Paulus altijd.

Laten we dit voor wat het is. David Wilkerson vindt het vet ge- drukte tekstfragment aanleiding om te beweren: God werkt ons expres tegen als wij ons te weinig – en alles minder dan 100%  is voor God te weinig – aan Hem overleveren.

Springt u op de fiets, zorgt God voor stormachtige tegenwind. Gaat u per auto, maakt Hij de motor onklaar. Op het laatst moeten we ons wel aan Hem overgeven:

Hij [Paulus] zei hier in essentie “De Heer bracht me aan het einde van mijn kunnen, op de rand van de dood. Het was een plaats van hopeloosheid, alleen de God van de opstandingskracht zou me hebben kunnen redden!” (..)

De Heer heeft een manier waarop u eruit gedrukt wordt. Niets wat u probeert werkt, niets van wat u leest lijkt te helpen. Geen enkele raad van anderen lijkt ergens op te slaan. Plotseling wordt u een crisis in ge- dwongen die al het vertrouwen in uzelf uitwist. U heeft geen hoop meer – behalve dan alle menselijke hoop op- geven. U bent gedwongen om op God te vertrouwen”.

Wat een rare God! Wat een abjecte prediker!

Wat is Wilkerson’s bedoeling? Dat iedereen het babystadium op- hemelt, het stadium van een mensenleven waarin het kleine mensje nog niets kan:

De ontsnappingsroute is simpel, een kinderlijk geloof in God. Het is het volledig vertrouwen op Hem dat Hij je erdoor heen helpt, het is het opgeven van jezelf en te zeggen “God, ik werp alles op U!”

Als Wilkerson en volgelingen menen wat ze zeggen, zouden ze nooit het stuur van hun auto moeten vasthouden. Laat God hun maar door de moeilijke verkeerssituatie leiden. God zorgt er anders zelf wel voor dat een tegenligger recht op ze af komt. Goedschiks of kwaadschiks belanden ze uiteindelijk op die “prachtige plaats om te zijn – aan het einde van je kunnen“.

Waarom hoor je nooit een Wilkersonvolgeling deze eenvoudige ge- volgtrekkingen en vooronderstellingen van hun geloof benoemen? Omdat de schijn van diepzinnigheid en heroïek hun streven is. Schijn houdt zich in het schemerduister op. Het is verboden na te denken.

Zinnige taal, beweringen met enige samenhang = ‘zelfstandigheid’. Krompraat = ‘geloof’.

Hoe graag ze ook willen, Wilkerson en de zijnen zijn geen babytje maar ouwelijke heren met een emotioneel probleem. Hoe ver heen of kwaadwillend moet je zijn om zelfstandigheid te verwarren met niet-huilen? De heer Wilkerson:

Vanaf onze kindertijd zijn we grootgebracht met het idee van zelfvoorzienendheid: “Onderga het als een vent! Mannen huilen niet!”.

Wilkerson-volgelinges schikken zich zo devoot in hun non-exis- tente rol dat ze niet eens opmerken overgeslagen te worden.

Vastgelopen levens.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/12/29/god-zorgt-ervoor-dat-u-hem-wel-moet-vertrouwen/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One Comment

  1. Mijn vrouwzijn opgeven…een pijnlijk maar heilzaam proces. Uiteindelijk ben ik er als een echte vent uitgekomen! Ik knip nu ook mijn snorharen niet af. Dat is mijn Christelijke niqaab. Alles voor het gelooft!


Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: