Bemin God levenslang

Houdt van God alsof uw leven ervan afhangt. Dat doet het namelijk ook.

Houden van God is als houden van een tot levenslang veroordeelde in eenzame opsluiting met contactverbod. Maar de unieke relatie van mens en Opperwezen heeft een gelukkige afloop. Na ons verscheiden is er de ontmoeting in de hemel.

Prediker David Wilkerson schetst de verlossende woorden die Jezus spreken zal als we Hem eindelijk in de ogen kijken:

Eindelijk zijn we samen! (..) Kom, laat ons een zijn!

Hier op aarde is er het heilig boek, als de dagboeken en brieven van een geliefde die is vertrokken.

En nu Gods probleem: Hij stelt vanuit den hoge vast dat u Zijn levenstekens, anders dan kinderen het Dagboek van Anne Frank en volwassenen driestuiverromannetjes, niet of nauwelijks inziet:

Predikanten doorzoeken hun bijbels voor hun preken. Onderwijzers op zondagsscholen bestuderen het voor hun lessen. Maar waarom pakken wij dit boek niet op om recreatief te lezen, om verfrist te worden door onze Heer? Waarom openen we het niet om van Hem te leren, om van Hem te houden?

Houdt u wel van God?

Ik zou denken dat als u Hem werkelijk liefheeft, als u verwacht de eeuwigheid met Hem door te brengen, dat u alles van Hem zou willen weten wat er maar te weten valt!

De Bijbel laat geen steen onomgedraaid, geen tegel onopgelicht:

De Bijbel is Gods Woord! (..) Alles aan Hem wordt erin ontmaskerd.

U kunt voor verrassingen komen te staan!

God beproeft Zijn relatie met u in het Laatste Oordeel. Het is goed om nu alvast te weten (ook dat kunt u lezen in Zijn heilig boek) van Zijn jaloezie:

Onze Heer verlangt naar ons, Hij wil onze tijd en aandacht. Maar Hij ziet ons continu al onze tijd spenderen aan andere mensen en andere dingen en dat maakt Hem jaloers!

Gods jaloezie is niet pathologisch. Hij gunt u bijvoorbeeld een zeker eigen leven, U hoeft niet voor Hem uw partner en kinderen te verwaarlozen. Maar televisiekijken kan bijvoorbeeld een stuk minder. En misschien kunt u toch ook de tijd die u met uw gezin doorbrengt verminderen, of de energie die u stopt in uw loopbaan. Een parttime baan of geen baan volstaat, zeker als u vrouw bent. God zorgt voor u!

Het is niet het “slechte” dat de vijand van de Christen is, maar het “goede”. Het zijn het gezin, de carrière, het werk, de kinderen.

Snijdt al het overbodig vet, het “rondhangen”, van het vlees van uw leven en offer het aan God!

Denkt u werkelijk dat de wereld niet ziet dat uw huwelijk met God weinig voorstelt? Als u blijkens uw levenswandel niet werkelijk in Hem gelooft, waarom zij dan?

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/01/05/bemin-god-levenslang/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One Comment

  1. Lees plichtsgetrouw elke dag de Bijbel en God zal je niets maken!!

    Ik ben niet zo van de romantische liefde. De liefde tussen God en mens is gearrangeerd en bloeit bij de mens op vanuit de zekerheid van Zijn zich houden aan het Nieuw Verbond.

    Een huwelijk heeft rechten en plichten. Dus ik lees trouw elke dag de Bijbel, ook de moeilijker stukken, zoals de spijswetten of slachtpartijen.

    De wereld ziet die stabiliteit en trekt er op termijn lering uit. Blijf bij God!


Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: