Geen talent voor geloven

Het is jammer dat God het Joodse volk en sommige Christenen met weinig hersencellen heeft toegerust.

In de ideale wereld was het Joodse volk slim genoeg geweest om Gods wijze, heldere boodschap meteen op te pakken – en ernaar te handelen.

Hoe zegenrijk zou dat geweest zijn! Door God een woestijn in geleid, zou men rustig gebleven zijn. “Geen reden tot ongerustheid”, had men gezegd, “Dit is een test. Wij vertrouwen de God van Abraham en Jacob. Hij zal voor ons zorgen! Welaan, de droogte in”.

De Bijbel was een dunner boek geworden maar hoe zouden wij hebben genoten van vele voorbeelden van prachtig, onwankelbaar godsvertrouwen!

Helaas, zo ging het niet. We lezen een ander, dikker boek, met een hoofdpersoon die slecht leert en vaak in dezelfde situatie belandt. Prediker David Wilkerson, wiens eigen leervermogen ook niet over hield, herhaalt een van de herhalingen:

God had Israël naar de droogste plaats in de gehele wildernis geleid. Het was een plaats van testen. (..) Ze rekenden nog steeds op een mens – op het vlees!! (..) Ze waren oververhit, dorstig en boos. Maar God had al een plan! Hij zou hen niet laten sterven. (..)  God wachtte een reactie van geloof en vertrouwen af van Israël.

Het muntje wilde ook dit keer niet vallen bij dit weerspannig volk! Men snapte, ondanks alle bewijs, nog steeds niet dat God geheel verzorgde beproevingen bereidt:

Onze liefdevolle hemelse Vader zou Zijn kinderen nooit naar een droge woestijn geleid hebben alleen maar om hen te laten sterven van de dorst, vooral niet omdat Hij een reservoir vol met water had opgeslagen in een nabijgelegen rots! God had altijd een plan voor Zijn volk.

Dit is bekend en werkelijkheid in het leven van iedere gelovige die de naam waard is. En bij Christenen der laatste dagen, als natuurlijke opvolgers van het Joodse volk, zou men terecht van zo een Godsvertrouwen uit mogen gaan.

Laten wij daarom de achterhoedeproblematiek van aarzelende en feitelijk voor het heil verloren gelovigen achter ons laten, en ons onder elkaar richten op de vragen die zich aandienen zodra men voldoende godsvertrouwen heeft:

  • Waarom heeft God niet alle leden van Zijn volk iets meer hersencellen gegeven? God is geduldig en blijft onvermoeibaar dezelfde les herhalen. Maar aangezien Hij, in een omvattender zin dan aardse vaders en moeders, het kindje eigenhandig geproduceerd heeft, is een goede vraag: waarom heeft Hij het ontwerp nooit enigszins verbeterd, zodat het sneller leert?
  • Dit temeer daar de zo belangrijke “geloofsreactie” (“God wachtte een reactie van geloof en vertrouwen af van Israël”) niet fraaier of doorleefder wordt wanneer hij pas na tien keer in plaats van meteen wordt bereikt. Het kost alleen maar tijd, tijd die ook kan besteed aan lofprijs van de Heer.
  • Waarom zulke onbenullige exemplaren, die de Heer geen eer betonen? Waarom niet meer mensen zoals u en ik, met hun talent tot tegenspraak, die God uitdagen en met Hem worstelen, Hem kunnen verrassen en wier “ja!” meer waarde heeft dan het indolente “ja, mits” van deze herkauwers?

Met zulke vragen vermeien wij ons in onze perfect door God geregelde levens. Een antwoord krijg je niet maar dat is ook niet nodig. Liever deze nutteloze vragen dan de aanblik van die lamenterende herkauwers, onze chronisch ontevreden broeders en zusters…

God had altijd een plan voor Zijn volk. En Hij heeft ook een plan voor u op dit moment, om u te verlossen uit uw huidige problemen“, schrijft Wilkerson, een treurig geval van een voor het geloof verloren aartstwijfelaar. Trouwe lezers van dit blog weten hoe het hem en zijn volgelingen jaar na jaar vergaat: blijvende problemen en niet aflatend geweeklaag.

Sommige mensen missen het talent of de geheugencapaciteit om te geloven.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/01/16/geen-talent-voor-geloven/trackback/

%d bloggers liken dit: