Sommige mensen willen het gewoon niet zien

De Bijbel is duidelijk genoeg: een Christen is van alles voorzien.

De verderfelijke huwelijkschenster Gloria Steinem meende dat een vrouw best ongetrouwd en, erger nog, gescheiden door het leven kon. Om haar ongelijk de schijn van overtuigingskracht te geven, gaf ze bekendheid aan de volgende vergelijking, verzonnen door een vrouw die al evenzeer van het smalle, rechte pad afgeweken was: “Een vrouw zonder man is als een vis zonder fiets”.

Ook het geloof werkt met behulpzame vergelijkingen. Sla de Bij- bel op en je vindt ze.

Zo vergelijkt Jeremia de ware gelovige met een boom die aan het water staat. Deze heeft altijd voeding, ook als het in zijn omgeving lange tijd niet regent. Alleen als de waterstroom opdroogt, heeft de boom een probleem, maar dat gebeurt niet, want in deze vergelij- king symboliseert het water God!

Gold zorgt altijd voor ons, wil de vergelijking maar zeggen.

Dat zegt prediker David Wilkerson vandaag na. Eerder bezigde de- ze vermaarde prediker een eigen, hedendaagse vergelijking met vloeistof:

Net als een gat in de benzinetank van een auto, zal de zonde langzaam alle kracht uit je laten weglopen.

Vandaag blijft hij bij de bijbelse boom van Jeremia. God kan niet liegen want dan zou Hij God niet zijn. Dus de vergelijking van de boom aan het water is waar. Een Christen is altijd voorzien van water. Het lijkt soms alleen maar droog!

Net zoals de boom van Jeremia blijft een ware Christen passief. Hij of zij tast niet met zijn of haar wortels naar andere plekken waar misschien water te vinden is – d.w.z: redding, hulp van medemen- sen. Waarom zou hij? Hij staat aan God’s water!

Toch doen vele Christenen hardnekkig of ze in problemen verke- ren:

U kunt tegenspreken “Maar, broeder David, ik ben nog steeds werkeloos en heb nog steeds problemen”. (..) U zult misschien antwoorden “Maar ik weet niet wat ik moet doen, het lijkt allemaal zo hopeloos. Ik zie geen enkel teken van hulp of verlossing!”.

Waanzin! U staat aan het water! Op elk moment kan en moet u feitelijk God danken voor de zegeningen die u toegevallen zijn en nog toevallen.

Houd op met zeuren en lees hoe het werkelijk zit!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/01/18/sommige-mensen-willen-het-gewoon-niet-zien/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One Comment

  1. Het is een mooi beeld en werkelijkheid, zo duidelijk te zien en te leven dat ik niet snap dat mensen erover schrijven in de toekomende tijd – zelfs Wilkerson!

    Drink niet morgen maar vandaag.

    De boom is met zijn wortels verbonden met het water. Wat kan het probleem zijn? Slurp!


Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: