De weldaad van het Christelijk geloof

Geloof beëindigt, als het goed is, de paniek en wanhoop van voorheen en brengt rust en permanente vreugde.

Ik neem aan dat u gelovig bent. U kent de zegeningen van het geloof uit eigen ervaring. De dagelijkse wonderen, de permanente vreugde, het verschil met de angst en depressie en uw doelloze voortsjokken van voorheen (o – dat laatste nooit weer!).

Wees niet bang: die donkere dagen zijn voorbij en keren nooit weerom. Zoals een Amerikaans prediker kort geleden een gehoor van weifelchristenen voorhield:

Als Christus is gekomen om ons te bevrijden uit ons ellendig leven, waarom blijven we dan doorwandelen op dezelfde ellendige wegen? We denken dat een leven vrij van angst en schuld te ongelooflijk is. We kunnen ons een leven van 24-uur per dag rust en vrede niet voorstellen – een leven zonder zware last van veroordeling of depressie – leven in de aanwezigheid van een liefhebbende, zachte Redder die geeft om al onze noden. Het kan te mooi klinken om waar te zijn maar dit is exact het bevrijde leven waar Christus naar verlangt voor een ieder van Zijn kinderen. Niet slechts enkelen – maar allemaal!

Toch heerst, zoals de prediker al aangeeft, niet in alle gelederen van Gods garnizoen op aarde alle dagen 24 uur rust en vrede. Zo bereikte mij het bericht van een Amerikaanse prediker, David Wilkerson, inmiddels overleden. Wilkerson meende dat omdat we in de eindtijd leven de duivel met volle kracht – hij bedoelde: krachtiger dan in vorige eeuwen, vanwege het naderen van de eindstreep en het aanstonds vallen van het doek – gelovigen van het rechte pad wil brengen.

Wij weten dat Jezus aan het Kruis overwonnen heeft, dus bekijken de wanhoopssprongen van de gevallen aartsengel meewarig en van een zekere afstand, maar ook met afgrijzen. Betrokkene weet dat het spel is uitgespeeld maar geeft zich nog niet gewonnen. Hij voert ‘in blessuretijd’ nog flink wat smerige tackles uit.

Niet iedereen heeft deze vertrouwensvolle blik. Genoemde Wilkerson bijvoorbeeld. Ik weet niet wat in hem gevaren is, maar hij was bang, doodsbang. En dat na een leven lang geloven (Wilkerson was acht- of negenenzeventig)…

Zo sprak hij van gelovigen die “een razende duivel op hen [zien] afkomen met alles wat hij in zijn macht heeft. En ze weten dat ze veel meer uit de hel te verduren krijgen als welke generatie dan ook”.

Wilkerson meende dat er reden tot zorg was. Gelovigen moesten zich gereed maken voor oorlog en meer van dat soort krijgsvertoon:

Ik zie godvruchtige mensen opstaan met een agressief geloof. (..) Dit restant zal opstaan en zeggen “Ik zal het niet toestaan dat de duivel mijn vreugde en vrede steelt. Ik laat hem geen zaden van wrok, moord, haat of geweld in mij leggen. Nee!! Ik zal opstaan in de kracht van Jezus en overwinnend leven boven al deze demonische vuiligheid!”. (..)

De enige geest van geweld die wij dienen te hebben is een gewelddadig geloof. Het zal een sterk, heilig geweld zijn die in volle kracht ingaat tegen de poorten van de hel en tegen de bolwerken van de vijand. En we zullen deze, door de kracht van God, stuk voor stuk neerhalen in de Naam van Jezus!!

De kramp! Het gering vertrouwen! De angst!

Bent u een beginner in het geloof, laat u dan niet bang maken door vertrouwensarme Christenen als deze Wilkerson. Een vaste burcht is onze God. Stel zeker en vast uw vertrouwen in Hem. Onze Heiland sprak:

Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Immers, “Als Christus is gekomen om ons te bevrijden uit ons ellendig leven, waarom blijven we dan doorwandelen op dezelfde ellendige wegen? “.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/01/20/de-weldaad-van-het-christelijk-geloof/trackback/

%d bloggers liken dit: