Een boude bewering

Ontbrekende resultaten in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Dus vindt de rust van Christus.

Vandaag doet prediker David Wilkerson een opzienbarende uitspraak. Hij beweert dat Jezus met de zin “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij” het volgende wil zeggen:

Als u niet:

  1. beschikt over een prachtig vertrouwen in wat de Bijbel zegt dat Jezus voor u gedaan heeft en
  2. u aan de discipline onderwerpt van Jezus die u onderricht,

dan zult u nooit de rust kennen waarover Jezus spreekt.

Knap hè!

Zeker, voor de behendigheid van goochelaars heeft een ieder bewondering. Maar dit is een goochelaar die beweert tovenaar te zijn; die werkelijk gelooft dat wat onder uw ogen verdwenen en uit zijn hoge hoed tevoorschijn is gekomen…een tovertruc is!

Als bij een echte goochelaar – want voor een tovenaar zijn Wilkersons trucs met taal te doorzichtig – is zijn woordgebruik je reinste abracadabra.

Voor mensen die het heerlijk vinden begoocheld te worden en met moeite de truc uitgelegd willen krijgen, onderneem ik toch de laatste operatie. Ik bid dat u uw geloof daarna mag behouden!

Wat beweert Wilkerson toch als hij schrijft:

Als u nog niet beschikt over dit prachtige vertrouwen in wat het Woord van God zegt dat Jezus voor u gedaan heeft, zal Zijn juk niet zacht of licht zijn“?

Jezus heeft voor ons aan het Kruis de zonden van de wereld gedragen. Waar is “vertrouwen hebben in” in hemelsnaam voor nodig? Is geloven, voor waar aannemen, niet genoeg?

We waren er niet bij, er zijn geen foto’s van en slechts een summiere overlevering. Wat meer dan dit geloven kunnen we?

Welk een vreemde misvatting heeft zich vastgezet in het hoofd van Wilkerson! Stel dat een archeoloog schrijft: “Als u niet beschikt over een prachtig vertrouwen in wat mijn studie zegt over deze Egyptische potscherven, zult u deze Egyptische pot nooit begrijpen”.

Een idiote bewering, even overtuigend als de beate glimlach van een zinneloze. Een juiste aansporing was geweest: bestudeer de scherven, de potreconstructie, weeg de overtuigingskracht van het bewijs.

       redeloze lach

U bewijst de geleerde meer eer door hem serieus te nemen dan door een “op niets gebaseerd vertrouwen” in zijn bevindingen (“Ik ben de Koning van Siam”/ “Prachtig!”). Geldt dit niet des te meer voor God?

Geloof bewijst zich niet door onkritisch gegoochel met werkwoorden. Daarmee bewijs je eer aan een gebrekkige opleiding.

Tot slot een detail. Jezus brengt, in het aangehaald citaat, een volgorde aan: (1) eerst geeft Hij rust (2) dan pas vraagt Hij Zijn juk op u te nemen. Zeker is het een complexe uitspraak, waarbij rust geen tegenstelling vormt met het dragen van een juk, eerder staat voor rust bij het dragen van een juk.

Maar die onduidelijkheid vermindert als men Hem wat langer het woord gunt:

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Vergelijk dit met de uitzinnigheid van Wilkerson:

Er moet iets in ons zijn dat het uitschreeuwt “Jezus, uw Woord zegt dat ik in volkomen rust, vrede en zekerheid kan leven. Ik hoef niet te streven in mijn vlees en ik hoef niet heen en weer geslingerd te worden door schuld of angst. U heeft een belofte voor mij neergelegd van een leven in rust, maar ik heb die rust niet. O Heer, ik wil Uw rust met alles wat in mij is! Leer het mij door Uw Geest – ik wil van U leren”.

Ieder verstandig mens concludeert:

  1. Wilkerson is erg onrustig
  2. Hij mag vinden wat hij allemaal meent te moeten vinden, maar laat hem dat ergens doen waar niemand er last van heeft – buiten de bebouwde kom, bijvoorbeeld in een kalmeringsoord.

Passend antwoord op Wilkersons uitzinnigheid is de klap van het dichtslaand deksel van een prullenbak. Voelt u de aandrang daartoe – schreeuwt iets in u daar om – geef dan toe!

David Wilkerson: geloven was nog nooit zo’n wartaal.

prullenbak2

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/01/24/hardleers/trackback/

%d bloggers liken dit: