God heeft het niet altijd makkelijk

Mag een Christen elke dag verheugd zijn, God Zelf lijdt zo ver- schrikkelijk dat het lachen een Christen vergaat, als hij of zij er- van verneemt! Maar dan beseft hij/zij zelf gebukt te gaan onder een dilemma vergelijkbaar met dat van God en houdt des te meer van Hem. Of zoiets!

God’s pijn komt door ons én omdat God er niet onderuit kan. Wel- ke zonden wij al niet begaan, soms onder Zijn ogen:

Het eerste deel van Gods “dubbele pijn” is wanneer we in Zijn aanwezigheid zondigen.

Aldus gezaghebbend prediker en zondaar David Wilkerson. Dan dat andere aspect: God moet nu eenmaal Zijn wetten gehoorza- men (behalve wanneer Hij ervan afwijkt maar normaal gesproken doet Hij dat niet):

Het tweede deel van Gods “dubbele pijn” is dat onze zonde Hem dwingt om zich aan Zijn Woord te houden waardoor Hij ons moet veroordelen. Hij moet als een liefdevol Vader toekijken en luisteren naar onze nood- kreten van angst terwijl Hij ons kastijd met als doel in ons een godvruchtig karakter te vormen.

God heeft simpelweg geen keus! Hij kijkt treurig toe terwijl Hij doet wat Hij moet doen.

Gelukkig hoeven wij dit niet te zien. Maar we horen ervan via Da- vid Wilkerson, gezalfde Gods, die, als ware gezalfde, symbolisch in mindere mate hetzelfde meemaakt als God.

Zo werd eens een onwaar woord over hem gesproken, meermalen. God leed verschrikkelijk onder deze zonden in Zijn aanwezigheid begaan maar ook Wilkerson had het er behoorlijk te kwaad mee. Zozeer zelfs, dat hij God ter verantwoording riep:

Toen dit enige tijd voortduurde begon ik God te herin- neren aan Zijn Woord. (..) Na enige tijd riep ik in wan- hoop uit “O Heer, hoe lang zult U dit nog toestaan? (..) U bent mijn verdediger Heer, en U zegt dat U Uw volk zult wreken. Maar ik zie U geen enkele gerechtigheid uitwerken”.

Weer kromp de Heer ineen! Een nieuwe zonde in Zijn aanwezig- heid begaan! Het was zelfs een dubbele pijn omdat Hij genood- zaakt werd te doen wat Hij moest doen tenzij Hij het niet deed!

Gelukkig was dat laatste dit keer het geval. Nadat Wilkerson God nog eens had voorgehouden “Waarom Heer? (..) Waarom blijft U toch toestaan dat Uw volk gepijnigd wordt?”, antwoordde God met tranen in de ogen:

David, Ik ben genadig en lankmoedig omdat het Mij pijn doet om Mijn gerechtigheid te doen gelden. (..) Het doet Mij pijn om diegene die ik liefheb te kastijden!“.

En dat begreep Wilkerson. Hij vond het zelf altijd ook verschrikke- lijk zijn kinderen te moeten kastijden. Maar soms was het niet an- ders. Zo werkt karaktervorming.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/02/03/god-heeft-het-niet-altijd-makkelijk/trackback/

%d bloggers liken dit: