U bent niet depressief maar lerend Christen

Wat anderen ook zeggen: u bent niet echt ziek. God schrijft Zijn wijsheden in uw hart.

“Hoe speel jij het toch klaar?”, zeggen spotters met uw geloof, vrij- en lichtzinnige ‘mede’-christenen, “Zo permanent in negatieve sferen verkerend en dan toch die hoge toon, dat beleren, die aanmatiging van het groot gelijk! Alsof je genoegen put uit je misère, je je er in het verborgene op voorstaat!”.

Ze halen lelijk uit: “Voor ons ben je niet meer dan een horzel! Niet bij machte samen te leven met andersdenkenden, bederf je ieder verjaardagsfeestje. Al is er maar 1 andersgelovige, je weet hem of haar te vinden en begint een twistgesprek! Niet in staat tot genieten en plezier, vergal je dat van anderen”.

Ach, wie is perfect? Voor elk van deze beschuldigingen zal wel het een of ander pleiten. Maar dergelijke spotters met uw geloof miskennen de diepere redenen voor uw ongeluk en dat van andere ware Wilkersonchristenen.

Inderdaad schrijft de psalmist: “Het was goed voor mij dat ik vernederd werd”, ook wel vertaald als “Het was goed voor mij dat ik moest lijden” of “Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest”.

Het Hebreeuwse woord in de Bijbel bevat ons hedendaags depressiebegrip, zoals David Wilkerson, de grote Godgeleerde, vandaag onthult. Hij noemt daarnaast een aantal andere betekenissen in het Hebreeuwse woord besloten:

Het hebreeuwse woord voor verdrukking betekent “vernederd, gelouterd, besmeurd, gekwetst, verzwakt, depressief”. Wanneer u deze betekenis in dit vers legt staat er plotseling “Het is goed voor mij dat ik getuchtigd, vernederd, verzwakt en depressief ben”.

Bedenkt men dat de term ‘depressie’ pas in het midden van de 19e eeuw werd uitgevonden, oorspronkelijk verwees naar cardiovasculair functieverlies, daarna naar gebrek aan levenslust ten gevolge van een ziekte en, na nog een reeks omzwervingen, onze huidige DSM IV-diagnose werd, die slechts een symptomencomplex aangeeft, zonder een heldere hint over de veroorzaking van de neerslachtigheid (Trudy Dehue, De depressie-epidemie), dan wordt het zwaar te moede maar toch ook jubelt het hart!

Want dankbaar en enigszins bedrukt stellen we vast, dat de Bijbel ‘depressie’ vermeldt en geen nu nog onbekende term, de historische opvolger van ‘depressie’. Wij vatten dit op als zoveelste bevestiging dat de Laatste Dagen aangebroken zijn. Wij werken met de diagnostische categorieën van de eindtijd.

Nog is het heilsverhaal niet af. God maakt ons niet zomaar depressief, Hij heeft er een doel mee! De psalmist:

“[Het was goed voor mij dat ik vernederd werd,] zo leerde ik uw wetten kennen”, ook wel vertaald als “opdat ik Uw verordeningen/inzettingen zou leren”, “op dat ick uwe rechten leere”.

God laat ons lijden als onderwijsmethode! Wilkersons duiding van dit wonderbaarlijke fenomeen laat niets te raden over:

Het woord ‘inzetting’ betekent “gegraveerde wet”. De psalmist zegt hier “Het is goed dat ik door deze problemen ben gegaan omdat God gedurende dit proces Zijn wetten en wegen op mijn hart geschreven heeft“.

U zult dus veel geleerd hebben als u uit deze depressie komt. En misschien zelfs terwijl u erin zit!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/02/09/u-bent-niet-depressief-u-bent-een-lerend-christen/trackback/

%d bloggers liken dit: