Ter lering

Dienen van God de Heer is het hoogst bereikbare op aarde en vervulling van het menselijk bestaan. Daarbinnen is zich verlagen tot het laagste van het laagste – het kind – hoogst haalbare. Maar onderweg is niet alles toegestaan.

Neem de vermaarde en ervaren prediker David Wilkerson. Eer- gisteren betrekt hij de honorabele positie dat verdrukkingen er zijn om van te leren. Anders gezegd, God stelt ons op de proef.

Zelfs wereldse mensen kunnen dit beginsel op hun manier begrij- pen. Wie thuis blijft zitten, maakt nooit iets mee, wie niet waagt, die niet wint en ervaring is de beste leermeester.

Hertaald in Christelijke termen:

De Heer staat beproeving toe op onze weg om ons te testen, maar dat is niet Zijn hoofddoel. Nee, onze ver- drukkingen zijn er om ons te leren recht voor Hem te wandelen. De Bijbel zegt “Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige …” (Psalm 34:19). Volgens de psalmist is het doel van al onze verdrukkingen dat we ervan leren.

So far, so good. Maar dan komt de heer Wilkerson met een voor- beeld, zo ontstellend, dat men zich afvraagt waar hij al die tijd met zijn aandacht was – zeker niet bij het Groot Woordenboek der Ne- derlandse taal. Ik geef het voorbeeld in zijn geheel:

Een van onze zendingsechtparen schreef ons over de situatie in de Afrikaanse natie waar ze aan het werk waren. Een van de armste op aarde, en de situatie werd verergerd door de lange, bloederige burgeroorlog die daar gaande was. De zendelingen reden pas geleden naar dit wanhopige land in een vrachtwagen met een groep Christenen uit een naburig land. Ze zouden een lading voorraden afleveren en zouden een bijeenkomst bijeenwonen net over de grens heen. Maar toen ze bijna bij de grens waren ging hun vrachtwagen langzamer rijden. De chauffeur drukte het pedaal helemaal in maar de snelheid bleef maar afnemen. Het team werd ontmoedigd terwijl ze zagen dat ze auto voor hen in de verte verdween.

Uiteindelijk kwam het team aan bij de grens aan en de motor van de vrachtwagen hield er direct mee op, hij kwam geen meter meer vooruit. Iedereen van het team vroeg het zich af, “Heer wat is er gaande?”. Plotseling kwamen de grenswachten eraan geracet en schreeuw- den “Er is zojuist een explosie net over de grens ge- weest, niet ver hier vandaan! Een van de strijdende partijen heeft zojuist een auto opgeblazen die net de grens overgestoken was”. Als de vrachtwagen normaal had gewerkt dan zouden ze ook aangevallen zijn ge- weest.

De volgende ochtend stopte de chauffeur de sleutel weer in het contact – en de vrachtwagen startte zon- der problemen. Sterker nog, de rest van de reis heeft hij het volkomen normaal gedaan. Ze herkenden dat Gods doelen werden vervuld door deze ogenschijnlijk verve-  lende omstandigheid.

Ja en? Wat is de wijze les? Wat leert de in de bloederige burger- oorlog vermoorde Afrikaanse Christen, diens partner, diens kinde- ren, wat de chauffeur van de geëxplodeerde wagen voor hen of de animistische chauffeur van de wagen twee wagens voor hen – wat leren zij van dit voorval?

Is een auto die niet optrekt een verdrukking?

Geldt ‘sterven’ ook als een ‘leerervaring’?

Laat God Christenen nooit een verkeersongeluk krijgen, of alleen niet wanneer met een voldoende aantal bij elkaar en, zo ja, hoeveel moeten dat er zijn?

Stuurde God de grenswachten in vliegende vaart speciaal op het Wilkersonzendelingenechtpaar af, of raceten grenswachten, niet door God gestuurd, tegelijkertijd alle richtingen op en informeer- den wie ze ook maar tegenkwamen?

Vond God eerste hulp aan de slachtoffers door de grenswachten niet belangrijker?

Racete de grenswacht godgeleid naar de Wilkersonzendelingen of redde hij het vege lijf (godgeleid)?

Komen bloederige burgeroorlogen niet voor in Christelijke naties? Waarom al die luchtvervuiling toegevoegd?

Moeten wij de les zo verstaan dat, zoals God soms opvallend in- grijpt, Hij het doorgaans onmerkbaar doet (de auto wel laten rij- den)?

Wat leer je van een verdrukking indien God’s ingrijpen onmerk- baar is?

Telt alleen een ‘gunstige’ afloop als God’s ingrijpen?

Is een verdrukking wel een verdrukking als de afloop gunstig is?

Telt een verdrukking als verdrukking wanneer je hem oplost of word je dan gediskwalificeerd wegens vals spel?

de god van het grote dierenbos zorgt er, net als die
van Wilkerson, voor dat alles ‘op rolletjes’ loopt
maar zijn optreden is makkelijker te begrijpen

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/02/11/ter-lering/trackback/

%d bloggers liken dit: