De duivel krijgt vrij spel

God zet de dingen recht. Maar voor even zijn we altijd aan de duivel overgeleverd.

Gisteren maande ik u om uw geschreeuw af te stemmen op uw omgeving. Een misverstand is immers snel geboren. Eerste associatie van omstanders bij individuen die tegen niemand lijken te schreeuwen is vaak: zwerver met psychische problemen. Die beeldvorming maakt het moeilijker hun toegevroren harten te doen smelten voor de boodschap.

Schreeuw dus nooit zo hard dat de buren u kunnen horen en ook liever niet op straat, hoe erg u ook beproefd wordt.

Schreeuwen is God zeker niet altijd onwelgevallig. Mozes bijvoorbeeld schreeuwt in sommige vertalingen ook:

Mozes kon deze plotselinge gang van zaken niet geloven. Hij schreeuwde het uit: “God, waarom behandelt U Uw volk op deze manier? U heeft ons helemaal niet verlost, sterker nog, het is alleen maar erger geworden. (..)”

Aldus prediker David Wilkerson vandaag.

Wilkerson’s Bijbelparafrase leidt mooi in op het thema van zijn preek. Die heeft als stichtelijke kernbewering:

Als het slechter in plaats van beter met u gaat, ondanks God, evalueert u God’s optreden (iets) te vroeg.

De vaste verslechtering of gelijkblijvendheid van uw situatie na een beroep op God suggereert een patroon. Dat is er inderdaad. Maar het is wel zaak dat patroon correct te interpreteren.

Het is niet: God doet niets. Juiste, zegevierende interpretatie is: vóór God’s overwinning komt altijd (vaak, geregeld) de duivel de boel verzieken, gefrustreerd dat hij het aanstonds afleggen zal tegen God:

U moet weten dat de duivel wist dat de verlossing van Israël net om de hoek lag, dus denkt u dat hij maar gewoon stilletjes zou toekijken zonder een poging te wagen om Gods volk uit te putten? Het verergeren van de omstandigheden van Israël was niet het werk van God. Nee, het was de duivel die briesend rondging.

Ook heden ten dage stopt God de duivel niet. Verwacht daarom niet dat God u te hulp schiet tussen het indienen van uw verzoek en de feitelijke redding.

De historische Bijbeltekst geeft het optreden van God en duivel, zoals zo vaak, anders weer dan Wilkerson:

Toen wendde Mozes zich opnieuw tot de HEER en zei: ‘Heer, waarom behandelt u dit volk zo slecht? Waarom hebt u mij hierheen gestuurd? Vanaf het moment dat ik bij de farao ben gekomen en hem in uw naam heb toegesproken, wordt het volk nog slechter door hem behandeld. U hebt uw volk niet bevrijd – integendeel!’

Maar de HEER antwoordde hem: ‘Nu zul je zien wat ik de farao ga aandoen: ik zal hem met harde hand dwingen mijn volk te laten gaan, hij zal het zelfs uit zijn land wegjagen.’

Misschien zijn die vertekende Bijbelweergaves door Wilkerson voorbeelden van de briesende duivel in actie. Ook Wilkerson heeft natuurlijk zijn portie verdrukkingen en zal God soms net voor het schrijven van een preek om redding hebben gevraagd.

De duivel pakt hem in die kwetsbare fase. Machteloos moet Wilkerson dan handelingen uitvoeren welke hij verafschuwt maar niet beseft te doen: God’s woord verkeerd weergeven en Christenen mallotig doen overkomen, als een schreeuwende zwerver op straat…

Terug naar de glorieuze boodschap van vandaag: gaat het slechter in plaats van beter met u, dan weet u zeker dat het bijna beter met u gaat!!


soms valt het wachten/de tussentijdse misère mee

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/02/14/de-duivel-krijgt-vrij-spel/trackback/

%d bloggers liken dit: