Strontlap

David Wilkerson neemt nederig zijn strontluier op.

David Wilkerson, de vorig jaar overleden prediker, was één man, geliefde van God, kostbaar in Zijn ogen, vol liefde voor Zijn Zoon, zuiver van hart en in volle gemeenschap met Jezus – maar met stront in zijn ogen.

Gisteren legde ik met engelengeduld – waarvoor God eer toekomt – uit hoe Wilkerson Jezus’ voorbeeldgedrag (het voetenwassen van de discipelen) van betekenis ontdeed.

Vandaag zet hij zijn werkzaamheden voort. Niet met opzet, zoveel is duidelijk. Wilkerson is een voorbeeld van mensen tegen wie je God in bescherming wilt nemen maar dat gaat niet en is niet nodig en vast hovaardij maar…je voelt je geliefde God zo aangerand!

Verhief Wilkerson gisteren een handdoek tot geestelijke nietszeggendheid, vandaag zijn vieze voeten aan de beurt:

De discipelen waren twaalf mannen, geliefden van God – kostbaar in Zijn ogen, vol liefde voor Zijn Zoon, zuiver van hart, in volle gemeenschap met Jezus. Maar ze hadden vuiligheid op hun voeten!

Jezus zei in essentie tegen deze mannen “Uw harten en handen zijn schoon, maar uw voeten niet. Ze zijn vies geworden in uw dagelijkse wandel met Mij. Het is niet nodig dat uw gehele lichaam gewassen wordt – slechts uw voeten”.

Wilkerson is zo van het geestelijke dat hij vergeet dat ook in het oude Israël mensen zichzelf wasten. Jezus wijst daar echter op. Als Petrus, na aanvankelijk protest tegen de door Jezus voorgestelde voetwassing, doorslaat naar het andere uiterste en verzoekt om ook reiniging van zijn handen en hoofd, antwoordt Jezus:

‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein”.

Wilkersons vervolg is voorspelbaar: hij vergeestelijkt de voeten. Het stof verwijst nu naar ‘zonden’:

De vuiligheid waar Jezus het hier over heeft heeft niets te maken met natuurlijk vuil. Het gaat over zonde – onze fouten en mislukkingen, onze toegeeflijkheid tegenover verleidingen.

Dan de toepassing op de huidige tijd – een preek is immers stichtelijk bedoeld. Niets sticht meer dan de rilling bij de gedachte tot welke zondes onze potentieel zeer zondige natuur in staat is:

Ongeacht hoe stoffig en vies de wegen in het oude Jeruzalem waren, er is geen geslacht geweest dat zo smerig was als het onze.

Dan neemt Wilkersons zondige natuur het over. Wat bedoeld was als erkenning van de eigen vatbaarheid voor zondigen, verwordt tot onbesefte zelfverheffing. Wilkerson en zijn volgelingen begaan slechts kleine vuiligheidjes, menen ze:

Ik vraag me af hoevelen van u deze boodschap op dit moment lezen terwijl er wat vuiligheid aan u kleeft. Misschien bent u de afgelopen week nog in een verleiding getrapt of heeft u God op een andere manier teleurgesteld.

Na het afvegen van deze spetters houden ze des te meer van God:

Het is niet dat u de Heer de rug heeft toegekeerd. Integendeel zelfs, u houdt meer van Hem dan ooit tevoren, maar u bent gevallen en wandelt nu in rouw – omdat uw voeten smerig zijn.

Zo uitverkoren zijn ze, dat voetenwassen uiteindelijk neerkomt op anderen op hun vuiligheid wijzen:

Het voetenwassen heeft ten diepste te maken met onze houding tegenover het vuil dat we op onze broeder en zuster zien. Dus ik wil u het volgende vragen: Wat doet u wanneer u oog in oog staat met iemand die in zonde gevallen is of een overtreding begaan heeft?

Dan komt Wilkerson zichzelf pijnlijk tegen. Onvermogen tot intimiteit is wel de ergste zonde waarmee hij zich bezoedeld heeft. Het aangekoekte vuil van jaren is op zijn ogen en hersens geslagen. Er komt geen warm woord uit zijn typemachine. Als in een verwrongen lachspiegel keert Jezus’ zelfverlaging terug als hautain gezalf:

We dienen de handdoek van Gods genade op te nemen om naar die gebroken persoon te gaan. In de liefde van Christus dienen we hem niet te veroordelen, te ontmaskeren of een lezing te geven over alle fouten die hij/zij maakt. Nee, we dienen onszelf toe te wijden om een vriend voor die persoon te zijn. We dienen hem te helpen om tot verlossing te komen door het corrigerende, helende, reinigende, troostende Woord van God te brengen.

Ik zou zeggen: was eerst de stront van je gezicht.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/02/17/strontlap/trackback/

%d bloggers liken dit: