Geen mus valt van het dak zonder dat God er de hand in heeft

Geen zinloze handeling gebeurt dan met Gods instemming.

De romancier Willem Frederik Hermans vond dat een roman geen overbodig woord moest bevatten. Geen mus mocht van het dak vallen of het moest gevolgen hebben voor de dramatische handeling – tenzij de auteur beoogde aan te tonen dat in zijn wereldbeeld mussen van daken kunnen vallen zonder gevolgen.

David Wilkerson, de gevallen prediker, ziet God een beetje als laatstgenoemd type auteur: mussen vallen zomaar van daken. En God geeft ze het beslissende zetje!

Opmerkelijk dat iedereen dit een normale opvatting vindt. Ik niet!

[14 maart 2012: vandaag schiet Wilkerson me letterlijk te hulp: “Er valt geen vogeltje op de grond zonder dat Hij ervan weet!“]

Hier de Bijbeltekst waarover David Wilkerson preekt:

“Er waren er, die met schepen de zee bevoeren, die handel dreven op de grote wateren. Zij zagen de werken des HEREN en zijn wonderen in de diepte. Hij sprak en deed een stormwind opsteken, die haar golven omhoog hief … zij tuimelden en wankelden als een beschonkene, al hun wijsheid werd verslonden” (Psalm 107:23-27)

Uw en mijn gezicht betrekken, op ons beider voorhoofd pakken donkere wolken zich samen bij de troebele beeldspraak. Iemand verdrinkt, oke, zulke dingen gebeuren. Maar om te zeggen dat diens “wijsheid werd verslonden”… is net zoiets als zeggen dat iemands theologie “bezopen” is.

Wijsheid drinkt geen alcohol noch zwemt in zee.

Ook het geschetst wereldbeeld treft als wat simpel. God heeft om onduidelijke redenen een hekel aan handelaren. Deze toch nijvere neringdoenden bewonderen Zijn onderwaterschepping en worden zonder toelichting de dood in gedreven!

Het is echter verstandig de hele psalm te bestuderen in plaats van overhaaste conclusies te trekken op basis van het lezen van stukjes. Doet men dat, dan is nog maar de vraag of handelaren zijn bedoeld:

Soms daalden zij af naar zee, gingen scheep en bevoeren het wijde water, ze zagen de daden van de HEER, zijn wonderen op de oceaan.

Dit is een neutraler vertaling dan die van Wilkerson en de overeenkomstige NBG-vertaling van zijn Nederlandstalig medewerker. Het oorspronkelijke Bijbelwoord betekent letterlijk: “werk doen”. Zouden het misschien, in plaats van “handelaren”, ook vissers kunnen zijn geweest, op zee onderhoudswerk verrichtend aan hun schip?

Niet alleen hoeven de zeevarenden geen handelaren te zijn, ook hun avontuur hoeft niets te betekenen. Dit is echter niet de mening van Wilkerson. Met groot gezag vaart hij over de zee van Bijbelinterpretaties:

God gaf een mus op een dakrand een zetje.

Het valt Wilkerson zwaar deze toch zo heldere conclusie te trekken. Hij lijkt hem niet te willen trekken. Maar als de stormwind van zijn woorden is gaan liggen, leiden de argumenten van zijn betoog er alsnog onafwendbaar toe:

Hoe eenvoudig vergeten we het niet dat onze liefdevolle Vader onze partner is op het werk, ongeacht onze carrière of roeping. Het is een feit dat er niets met ons gebeurt zonder dat Hij hierin betrokken is. Hij heeft de macht over al onze moeilijkheden en Hij heeft een reden en een doel met alle dingen.

Wat kunt u doen wanneer uw zakenpartner geen advies of consultants meer heeft om u te helpen? Tot wie richt u zich wanneer uw echtgenoot, uw pastor en uw beste vriend niets aan u kunnen vertellen?”

Inderdaad, nadat de mus gevallen is of God de door Hem opgestoken storm heeft doen liggen, kunt u verder waar u gebleven was.

Gods schepping is af. Kennelijk verveelt Hij zich volgens Wilkerson sindsdien.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/03/02/geen-mus-valt-van-het-dak-zonder-dat-god-er-de-hand-in-heeft/trackback/

%d bloggers liken dit: