Het Woord is woordenboek geworden

We leven in verwarrende tijden. Predikers preken verward en laten hun gelovigen, voor zover niet reeds van het padje, verward achter. Waar is de waarheid te vinden? Kunt u het nog bolwerken?

Spreek ik de waarheid, ben ik onder invloed en, zo ja, van wie of wat? Is het de zegenrijke invloed van de Heilige Geest of zo’n verwarrende leugengeest? “Ze komen niet van God maar worden wel door God gestuurd. (..). Leugengeesten zijn heel goed in mensen overhalen”, aldus volumineus prediker David Wilkerson.

Vragen, vragen. Ook David Wilkerson zelf lijkt van slag: “De Heer heeft een volk in deze verwarrende tijden die niet verward zijn”. Wie zijn er niet verward: de tijden of het volk? Moet het dan niet zijn: “een volk dat niet verward is”?

Is dat soms de invloed van een taalduivel, demon die de taalvaardigheid beperkt? De imposante prediker zelf schreef: ‘The Lord has a people in these confusing times who are not confused‘, dus alleen de Nederlandse vertaler is dit keer ten prooi gevallen aan een leugengeest of erger.

Maar toch ook de prediker zelf slaat in deze preek op hol. Wilkerson of wat-zich-hier-ook-in-hem-manifesteert kan niet de verleiding weerstaan om Gods Woord, alsof een kruiswoordpuzzel, via het woordenboek op te lossen:

“Want over al wat heerlijk is, zal een beschutting zijn” (Jesaja 4:5). In het Hebreeuws staat hier: “Alles zal met glorie bedekt zijn”. Dit betekent in essentie “Over een ieder van het restant zal een deken, een luifel, een schuilplaats zijn – een bedekking met de heerlijkheid van God!”

Wat meer zijn we hiermee opgeschoten, dan dat we de opdracht krijgen iets letterlijks figuurlijk te lezen, zonder het figuurlijk te mogen opvatten? Oftewel: niets?

Mijn Bijbelvertaling kan het af zonder woordenboek of in elk geval het woordenboek van Wilkerson:

[Wanneer de HEER het vuil van Sions vrouwen heeft weggewassen en het bloed van Jeruzalem heeft afgespoeld, door een zuiver oordeel en een zuiverend vuur, dan zal hij boven de plaats waar de Sion ligt en waar men bijeenkomt, een wolk scheppen voor overdag en een lichtend vuur met rook en vlammen voor de nacht.] Zijn luister zal alles overdekken, als een hut die schaduw biedt in de hitte van de dag, en beschutting tegen storm en regen. [mijn cursivering; PP]

Wat toch doet Wilkerson denken dat zijn geestelijk duiden van oorspronkelijke betekenissen van willekeurig gekozen Bijbelwoorden bij hem een einde vindt? Hoe zit het bijvoorbeeld met de geestelijke betekenis van door hem overgeslagen woorden als “het zuiverend vuur”, “bloed”, “de plaats waar Sion ligt en waar men bijeenkomt”, de “wolk”, “overdag”, “nacht”, “bijeenkomen”, “rook en vlammen”?

Wilkerson meent te weten dat de wolk echt was, in de zin van echt ergens boven hangend: “Herinnert u zich dat er ook een wolk van heerlijkheid over de tabernakel in de wildernis lag”.

Aan de andere kant meent hij dat “de luifel van Gods heerlijkheid” staat voor “de gemanifesteerde aanwezigheid van Gods Zoon, Jezus Christus”. De luifel hing dus nergens boven.

‘Gemanifesteerde aanwezigheid’ schreeuwt om verduidelijking. Het is niet ‘afwezige aanwezigheid’ of ‘gemanifesteerde afwezigheid’ (zoals een nul en een schaduw afwezig zijn maar bestaan) maar wat wel?

‘Manifesteren’ kan figuurlijk bedoeld zijn of – weg die Wilkerson eigenlijk altijd inslaat – letterlijk noch figuurlijk:

Het woord manifesteren betekent “met de hand grijpen”. Met andere woorden, wanneer de aanwezigheid van Jezus een plaats vervult, is het zo werkelijk, zo evident, dat uw geestelijke handen het kunnen aanraken en uw geestelijke ogen het kunnen zien.

Begrijpt u wel: als het tastbaar was, zou u het zo kunnen pakken maar het is geestelijk dus zult u het geestelijk moeten doen.

Waarom lees ik nooit teksten die mij proberen te overtuigen dat ik iets kan oppakken met mijn handen en zien met mijn ogen? Misschien omdat zulke tekst en uitleg overbodig zijn?

Trouwens, wie lost het raadsel op van oorspronkelijke betekenis en essentie van ‘geestelijk’, ‘hand’ en ‘grijpen’? En wat zegt het woordenboek over de betekenis van ‘betekenis’?

Het geloof is nog lang niet voldoende uitgezocht. Maar volgens sommigen die het kunnen weten want ervoor hebben doorgeleerd schijnt iedereen het in beginsel eenvoudig te kunnen.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/03/06/het-woord-is-woordenboek-geworden/trackback/

%d bloggers liken dit: