Bidden is fijn met God samen zijn

Bidden is fijn samen met God zijn. Een christen hoeft dus nooit alleen te zijn. Tussendoor vervult God al onze wensen, maar dit ligt ingewikkelder.

Behalve berouw tonen, kun je in het Christelijk geloof ook bidden. Net zoals berouw levert bidden ongelooflijke zegening op maar bij bidden ligt dit ingewikkelder.

David Wilkerson, als altijd onze man in geloofszaken, bracht ooit bij bidden de volgende beperking aan:

Herkauw niet wat u van/bij een ander heeft gehoord, herhaal geen oudbakken boodschap, maar bid vanuit uw persoonlijke openbaring van Jezus Christus.

Met als aanvullende voorwaarden:

  1. Die openbaringen dienen toe te nemen, het is een continue stroom
  2. Deze stroom heeft een diepe verandering in u teweeggebracht (geen oppervlakkige)
  3. U ervaart uw wereldse leven als een grote vuilnisbelt
  4. Christus is, niet half maar helemaal, de enige reden dat u leeft
  5. Uw hart is gefocust

Een andere keer preekte hij, dat u God in gebed weliswaar uw echte noden moet voorleggen maar niet op verhoring moet rekenen, dan verhoort God u zeker niet, voelt zich door u gebruikt. Bidden is meer dankzeggen.

Ook, preekte hij, is er altijd een goede reden wanneer God uw gebeden niet verhoort.

Tegelijk is het mogelijk, toonde hij elders met kracht van bijbelargument aan, verhoring af te dwingen door God goed voorbereid te confronteren met de beloften in Zijn Woord.

Dit gezegd zijnde, is het wel de vraag of een oprecht Christen God uit zichzelf om materiële dingen vraagt. Verlichting van eenzaamheid is veel geschikter motief – en eenzaamheid komt veel voor onder de volgelingen van David Wilkerson.

Dit alles moet ons echter niet doen vergeten, meent hij, dat gebed vaak alle problemen wegneemt – wat het des te onbegrijpelijker maakt – maar dat is een hoofdstuk op zich – dat zo weinig Christenen het doen!

Hoewel, u moet hierbij niet uit het oog verliezen – maar wie kent die ervaring niet – dat, zodra u wilt bidden, de telefoon gaat of iets anders afleidends gebeurt. De duivel zet alles op alles om contact onmogelijk te maken:

Satans samenzwering van onderbrekingen is het meest effectief in de huizen van de Christen. De talloze onderbrekingen die mannen en vrouwen ervan weerhouden om samen te bidden zijn niet toevallig.

Zo is er altijd wel wat – maar niet vandaag! Vandaag weet Wilkerson wat God vandaag echt wil: een simpel gebed! Een gebed als van een kind:

Ik geloof dat het soort gebed dat de Heer het meest behaagt heel eenvoudig en simpel is om te begrijpen. Het is zo simpel dat een klein kind het op een manier kan bidden dat Hem behaagt.

Wilkerson voegt de daad bij het woord en doceert op eenvoudige wijze verder:

De discipelen zeiden tegen Jezus “Heer, leer ons te bidden” (Lucas 11:1). Ze zouden dit niet gevraagd hebben als ze het niet hadden willen leren.

Daar zit wat in. Ook Wilkerson’s vervolguitleg is vanaf dan simpel. God wil gewoon gezellig samen zijn met u. Uw behoeften en pijn, uw depressie, eenzaamheid en langdurig gedragen ongeluk… Hij kent de lasten van uw hart al lang! U hoeft ze eigenlijk niet op Hem over te laden. Zwijg maar gewoon gezellig samen.

Wat God betreft: “God zegt tegen ons: “(..) Laat ons genieten van elkaars aanwezigheid!” “.

Hoewel de relatie met God uit de aard der zaak ongelijkwaardig is. Niet alleen kan Hij met een knip van Zijn vingers in al uw noden voorzien, ook weet Hij alles van u, terwijl u Hem moet leren kennen, waarvoor het gebed dan wel weer ideale mogelijkheid is:

God zegt tegen ons: “Wanneer jullie in Mijn aanwezigheid komen, richt dan al uw aandacht op intimiteit met Mij, op het beter leren kennen van Mij. (..) Zoek Mij en Mij alléén.

Dit lijkt mij overbodige vermaning. Niemand zal toch in God’s aanwezigheid naar een ander gaan zoeken. Bovendien heeft men Hem juist gevonden! Buitensporige blijdschap over deze kennismaking zal het gevolg zijn en alle aandacht gericht op verdieping van het contact!

Morgen is bidden mogelijk weer wat anders, dus geniet vandaag, indien u in de gelegenheid en Wilkersonvolgeling bent en de duivel kunt passeren, extra veel van uw gebed.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/03/22/bidden-is-fijn-met-god-samen-zijn/trackback/

%d bloggers liken dit: