Wachten

Is bidden al moeilijk, ook doorbidden gaat vaak genoeg fout. Leer hier uw Rode Zee te (laten) oversteken!

Alsof bidden al niet moeilijk en makkelijk genoeg is – getuige de oneindige reeks instructies, vermaningen en wenken over dit onderwerp – vandaag een handreiking over christelijk doorbidden.

Bent u een beetje charismatisch aangelegd, dan kent u het minstens van horen zeggen. Anders legt charismatisch voorganger David Wilkerson het u het graag uit:

“Doorbidden” is een term die bedacht is aan het begin van de Pinksterbeweging. Voor sommigen betekende het simpelweg op je knieën blijven totdat je er zeker van was een antwoord van de Heer te hebben gehad. Voor anderen betekende het een continu naar de Heer blijven gaan totdat je het antwoord ontvangen had. (Dit werd ook wel “volharden in gebed” genoemd).

Als een jonge jongen hoorde ik mensen tijden die eerste bijeenkomsten getuigen “Ik zal beslag leggen op de hoorns van het altaar en ik zal niet loslaten totdat god antwoordt!”. Maar ik geloof niet dat dit de ware betekenis is van dit “doorbidden”.

In het ideale geval bedoelt Wilkerson met “betekenis” dat doorbidden een praktijk is (iets wat je doet, zoals fietsen of een broek herstellen) en doelt hij niet slechts op het opslaan van het woordenboek – ‘doorbidden’ als woord.

“Op de knieën blijven tot men een antwoord ontvangt” is een voorbeeld van het eerste: een uitvoerbare handeling. Waarschijnlijk mag men ook zittend of staand bidden. De kern is het blijven wachten (een handeling) tot een antwoord ontvangen is.

“Continu naar de Heer gaan” daarentegen is zo’n lege ‘betekenis’-definitie, zij het dat u deze combinatie van woorden niet in een woordenboek zult aantreffen.

‘Volharden in gebed’ is weer een praktijk, ‘net zo lang bidden totdat’.

Wilkerson doelt waarschijnlijk niet op een in de tijd aaneengesloten bidden (zeg 24 uur onafgebroken) maar op bidden met onderbrekingen, echter volgehouden gedurende een lange periode, gefocust op een kwestie die men tot klaarheid wil brengen, waarvoor men een oplossing wil. Het is nog eens de eerste definitie met andere woorden.

Maar hoe dan ook, die eerste doorbidpraktijk was fout. Echter, een beantwoord bidden (“U kunt al uw noden vervuld zien”) is bij hem ook niet goed.

Is Wilkerson gek? De kwalificatie ‘uiting van een gek’ is alleen te ontlopen door “vervulling van noden” op te vatten als het hebben van een lekker gevoel“Al mijn noden werden vervuld” is dan “Ik voelde me rot, maar na doorbidden voelde ik me lekker”. Vergelijk de heroïneverslaafde: “Ik voelde me rot, maar na mijn shot voelde ik me weer lekker”. Maar ik kan dat niet geloven bij een man die drugsverslaafden helpt.

“Noden” verwijzen naar problemen in de werkelijkheid, “vervulling” naar het wegnemen van die problemen. Niet in de fantasie, niet door gevoelens en stemmingen bij een ongewijzigde werkelijkheid – maar echt.

Toch gebeurt het. Toch reduceert Wilkerson intimiteit met God tot een ‘lekker gevoel’. Zodra men van de knieën komt, is het gevoel weg en het probleem niet opgelost:

Maar wat gebeurt er wanneer u die geheiligde plaats van intieme gemeenschap verlaat? U zult misschien opstaan van uw knieën enkel om weer terug te keren naar die verschrikkelijke situatie die onveranderd is gebleven. U kunt de duivel al zien wachten op u, hij is er helemaal klaar voor om dezelfde problemen en leegte weer op u af te werpen.

Wilkersons eigen opvatting van doorbidden verschilt nauwelijks van die uit zijn jeugd: doorbidden is wachten, alleen nu niet op een antwoord maar op Gods wapenrusting (“kracht, macht en bemoediging”). 

Hij heeft het niet eens door.

Omgord met ‘kracht, macht en bemoediging’ kunt u de strijd met die even wazige vijand aan, en hem winnend afsluiten.

Het zal  niet gebeuren. Ik zeg u: u komt morgen nieuwe instructies halen over hoe af te komen van uw problemen, die een structureel karakter hebben.

Leg toch alstublieft eens uit wat u doet, als u Wilkersons advies opvolgt:

Tot u op deze vragen helderheid verschaft, uzelf recht in de spiegel aankijken durft, blijven wij ‘doorwachten’ op die dag van uw overwinning, door sommigen vrijpostig reeds sint-juttemis gedoopt.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/03/28/wachten/trackback/

%d bloggers liken dit: