In de olie

Ik geloof niet dat het geloof van David Wilkerson ons respect verdient.

Sommig religieus geloof stelt niet veel voor. Een paar gedragsregels, wat stellingen die verplicht aangehangen moeten worden en zie daar: een geloofsdenominatie.

Persoonlijk ben ik behept met een geringe tolerantie voor geraaskal, onafgemaakte redeneringen en het tegenstanders van alles toeschrijven als vormgeving van één zo een variant van religieus geloof. De laatste goedkope debattruc wordt, in de verfijndere variant, het opzetten van een stromanredenering genoemd. In deze verfijnde variant werkt men nog met argumenten van een grof soort.

Helaas treffen we bij charismatisch christelijk prediker David Wilkerson, eigenlijk onderwerp van onze reflectie, niets van deze relatieve verfijning aan.

Wat stellingen
Neem zijn overdenking van vandaag. Enkele beweringen:

Anders dan bij menig onjuiste wereldse overtuiging (“Sneeuw is groen”) hebben onjuiste geloofsovertuigingen dramatische gevolgen.

In de verte een stromanredenering
Wilkerson richt zich in zijn preek vandaag tot mensen die het niet eens zijn met bovenstaande stellingen. Hen zal om die reden (volgens hem) het volgende ten deel vallen:

  1. Een leven van zweten en zwoegen: “Als u de volmaakte gerechtigheid van Christus die de uwe is door geloof niet begrijpt, dan zult u een leven van zwoegen en zweten leiden
  2. Allerlei gevoelens: “U voelt zich misschien goed vanwege de goede werken die u doet, en u geniet misschien zelfs van een moment van overwinning wanneer u een verleiding weerstaat. U voelt zich rechtvaardig en dat God u goedgunstig is.”
  3. Allerlei gevolgen: “Echter zult u de volgende dag weer falen. U zult terug in zonde vallen en plotseling al uw vreugde weer verliezen. U denkt dat de Heer boos op u is en u vraagt uzelf af of uw uw redding verloren bent
  4. Een leven waarbij stemmingen omslaan als een blad in de wind: “Het is als een rit in een achtbaan vol met emotionele hoogte- en dieptepunten. Vol ups en downs, heet en koud, zonde en belijden – allemaal naar aanleiding hoe goed of hoe slecht u denkt die dag te zijn geweest. Het is een leven vol ellende

Een set gedragsregels
Wilkerson beperkt zich vandaag tot het moeten verrichten van niet nader ingevulde ‘goede werken’. Maar trouwe lezers weten dat Wilkerson een dertien-in-een-dozijn religieus-conservatieve Amerikaan is, met alle voorspelbare bijbehorende standpunten.

Wilkersons standpunt ten aanzien van wapenbezit en verplichte ziektekostenverzekering zijn mij niet bekend. Wel is het een grappige gedachte zich het gezicht van Nederlandse Wilkersonaanhangers voor te stellen wanneer zij zo’n Amerikaanse opvatting vernemen, verkondigd met het aplomb en vuur van iemand die zich Gods woordvoerder op aarde waant.

Weg met die demonisch-communistische verplichte ziektekosten- verzekering!

sterke overtuigingen

Onafgemaakte redeneringen
Het dogma van “in Christus” zijn is bij Wilkerson iets van het verstand, in de onkritische variant. Men is “volledig overtuigd”, men “begrijpt”.

Het zijn “in Christus” betekent dat God de gerechtigheid van Jezus aan ons toerekent. Al onze zonden worden weg gespoeld vanwege Zijn werken, niet de onze!

God zou, na het vaststellen dat een bepaalde Christen de juiste opvattingen huldigt, als beloning Zijn genade/verlossing over hem of haar uitstorten.

Wilkerson heeft niet een maar minstens twee onbuigzame overtuigingen. Een paar jaar terug onthulde hij een andere betekenislaag van het “in Christus zijn”:

Maar wat betekent dat toch, “onze positie in Christus”? Een positie is “waar iemand geplaatst is”. God heeft ons ergens geplaatst, namelijk in Christus.

Daarnaast is Christus in de Vader, gezeten aan Zijn rechterhand. Vandaar, als wij in Christus zijn, dan zitten we in feite met Hem in de troonzaal, daar waar Hij is. Dat betekent dat we in de aanwezigheid van de Almachtige zitten.

Dat is ook waar Paulus naar refereert als hij zegt dat we samen met hem een plaats in de hemel hebben (Efeziërs 2:6). Ja, de Heere Jezus is in het paradijs en Hij woont ook in u en mij, Hij heeft ons gemaakt tot een tempel op aarde, Zijn verblijfplaats.

Zulke spitsvondigheden zijn boeiend voor de vakidioot, maar wat node gemist wordt is opheldering van een meer elementair punt: waarin verschilt het leven van een correct dogmatisch-gelovende Wilkersonvolgeling van dat van een incorrect gelovige?

Na alle boven toegeschreven ellende die volgt op het huldigen van een verkeerd standpunt, verwachten we rijke zegening, geen “rit in een achtbaan vol met emotionele hoogte- en dieptepunten” maar iets met relatief meer rust, op zijn minst een rondje in de draaimolen.

Of hobbelt het leven van een gelovige met de juiste mening neutraal voort “in Christus”? Ach! Lees een Wilkersonpreek en u weet dat het doffe ellende is, door de grote voorganger beurtelings vermijdbaar en eervolle beproeving genoemd.

Dat is de ellende met dit geloof. Het denkt niet door, na, doordenkt de eigen overtuigingen niet, het gelooft maar raak. ‘Geestelijkheid’ is het product, wormstekige vrucht. Het is de indruk, ja, overtuiging gelijk te hebben in Christus.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/04/10/in-de-olie/trackback/

%d bloggers liken dit: