Alles is veel, voor wie niet veel verwacht

Zelfs hulpdienaren van God vallen aan duivelse verleidingen ten prooi. Voorkom buikloop.

Oude tijden herleven. In plaats van zijn leven in te richten rond de eredienst van God, zet de Nederlandse vertaler van de preken van David Wilkerson zijn carrière/wereldse afleidingen voorop. Slachtoffer: het missionaire vertaalwerk.

In plaats van een gedoseerde toediening van de Bijbelse waarheid – “a sermon a day, keeps the devil away” – jast hij er vandaag, in een verloren uurtje, vier preken doorheen. Zoals de laatste tijd gebruikelijk, liegt hij over de datum dat hij ze vertaald heeft.

Kan op zoveel zonde Gods zegen rusten? Wellicht niet. Wellicht lacht de duivel in zijn knuistje en kijkt tevreden toe hoe mensen zich volvreten aan vier preken die alle onverteerd het lichaam verlaten. Rotsige grond voorwaar!

Alleen al de waarheden in de eerste twee preken liggen zwaar op de maag:

  1. Jezus weet wat het is, als het kaarsje van geloof bijna uitgedoofd is. Niemand houdt geloven vol met louter de Bijbeltekst, de zichtbare werken Gods, of het dagelijks Godscontact.
  2. Jezus bad ten tijde van Zijn leven op aarde voor ons en dat gebed blijft ten eeuwigen dage doorklinken want “God heeft het gebed van Zijn zoon geaccepteerd“.
  3. Nog eens apart bidt Jezus vandaag voor iedereen die niet bekeerd is.
  4. Hemelse steun is onzeglijk veel belangrijker dan het gebed van opa’s en oma’s, vaders en moeders, om redding van hun ontspoorde vader of moeder, dochter of zoon.
  5. Gods wonder in deze post-Bijbelse dagen is flakkeren laten van het zieltogende vlammetje van geloof. Het dooft niet!

[Vader,] ik zou willen dat ze een nieuwe voorraad genade uit de hemel ontvangt. Laat de Heilige Geest over haar heen komen met een speciale vernieuwing van bemoediging en geef haar een geest van vrede en rust (..)”. Plotseling, uit het niets, voelt deze vrouw zich weer bemoedigd,

zette Jezus zich persoonlijk in voor een wankelende vrouw. Hij doet het heden ten dage ook voor u.

Blijf bidden om geloof te houden dat u iets bereiken zult.

Om u zelf niet ook te overvoeren met geloofsopdrachten, laat ik het hierbij. Sterkte bij het u zich eigen maken. Blijf hoop houden, al is het met flakkerende vlam.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/04/18/alles-is-veel-voor-wie-niet-veel-verwacht/trackback/

%d bloggers liken dit: