Waar heb ik mijn huissleutel gelaten

Volgelingen van David Wilkerson hebben moeite de simpelste dingen te onthouden. Misschien om niet te hoeven nadenken over de ingewikkeldere.

Kunt u iets onthouden? Ik wel. Stal ik mijn fiets ’s ochtends in de fietsenstalling van het NS-station, weet ik op wonderbaarlijke wijze ’s avonds in welk rek en waar ongeveer ik hem daarin heb geplaatst.

Terwijl die plek van dag tot dag varieert. De keer daarop heb ik de oude plek vergeten en ruimte voor de nieuwe, in mijn geheugen vastgehouden zo lang ik hem nodig heb. Wonderlijk! Halleluja!

Met David Wilkerson of zijn volgelingen is iets vreemds aan de hand. Keer op keer herhaalt David Wilkerson de vaste plaats waar hij zijn fiets stalt, om zo te zeggen.

Omdat die plaats steeds dezelfde is, zou je denken dat onthouden niet moeilijk is.

Omdat genoemde kennis, net zoals weten waar je fiets staat, van belang is, zou je denken dat Wilkerson en volgelingen hem onthouden.

Maar nee.

Ter zake. Deze hele week herhaalt en herhaalt Wilkerson maar een kennelijk erg moeilijk in te prenten waarheid: Jezus bidt voor iedere gelovige. In zijn woorden:

Jezus heeft de afgelopen 2000 jaar in heerlijkheid voor ons gebeden, en Hij bidt nog steeds voor ons.

Voor de meeste gelovigen is dit een achtergrondwaarheid van het type “Ik heb een internetaansluiting”. Het is iets wat de meeste mensen niet elke dag vergeten, al was het maar omdat ze elke dag gebruik maken van internet. Dat doen is bewijs dat men het weet.

Enigen voor wie de waarheid van deze week waarheid met urgentie is, lijken me gelovigen ten prooi aan sterke gevoelens van zelfverwerping, die niet kunnen geloven dat de Heiland ook voor hen bidden wil bij God de Vader. Maar juist van hun verwacht je dat ze het goede nieuws in hun hart sluiten!

Waarom doen ze het niet? Is het leven van deze mensen in het algemeen een chaos? Vergeten ze ook vaak hun huissleutel en moet de politie de toegang tot hun huis forceren? Slingert hun bankpas overal rond en is nooit te vinden in dat handige vakje in je portefeuille?

Ik heb een alternatieve verklaring: gemotiveerd vergeten. Wilkerson en volgelingen staren zich blind op het simpele om het ingewikkeldere te ontlopen.

Zo weet Wilkerson vandaag stellig te melden dat een engel, genoemd in Zacharia 3, “Christus [moet] zijn geweest omdat engelen niet oordelen“.

Voor dergelijke schriftgeleerdendisputen over finessen van Bijbelteksten kun je Wilkerson ’s nachts wakker maken. Maar de algehele Godsverduistering in zijn theologie merkt hij niet op.

Wilkerson meent dat de duivel elke keer opnieuw bij God komt klagen over elk van ons.

En dat God zich de afgelopen twintig eeuwen elke dag opnieuw op Zijn rechtvaardigheidsgevoel laat aanspreken door dezelfde duivel: “Als U rechtvaardig bent, moet U mij zijn ziel [d.w.z: die van een gelovig individu] geven“.

Alsof God Zijn verslagen engel elke dag Zijn oor leent. Alsof God niet het ongeschreven Wetboek waarop de duivel zich beroept geschreven heeft!

Alsof God niet weet wat wel en niet rechtvaardig is!

Alsof God de duivel serieus neemt!

Alsof God even “vergeet” dat Jezus door Hem naar de aarde is gezonden en met succes onze zonden gedragen heeft!

Alsof Jezus elke keer opdraven zou om God de Vader hieraan te herinneren, zoals Wilkerson zijn volgelingen!

En dan zou de duivel elke keer vers teleurgesteld afdruipen en elke dag opschrikken van dezelfde ellendige afloop: “De duivel werd gedwongen te vertrekken met een stevige berisping“…

Men kan niet verder springen dan zijn polsstok lang is. De God van Wilkersons theologie is de God van Wilkerson – een dorre schoolfrik zonder leervermogen.

Ruikt het muf of onwelriekend in uw omgeving? Beneemt iets u de adem? Neem het serieus en zoek een religieuze omgeving die u minder beknelt. Maar gedijt u in de geur van angstzweet, blijf dan bij Wilkerson.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/04/25/waar-heb-ik-mijn-huissleutel-gelaten/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One Comment

  1. Ook ik heb last gehad van geheugenproblemen. Ik vergat telkens dat Jezus aan het Kruis gestorven was en ook de Wederopstanding en Pinksteren was ik kwijt.

    Ik denk dat het minder een inprentingsprobleem was dan verloren contact met de opgeslagen kennis. De geloofswaarheden waren er wel. Ik kon er gewoon even niet bij. Het probleem is nu opgelost en ik geloof weer als vanouds!


Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: