Schoorvoetend overstag

God moordt uit heiligheid slechts op beperkte schaal.

Wie heilig wil zijn, moet zich gedragen. Het vereist kanalisering van de kolkende stroom van gerechtvaardigde toorn in de brede, kal- me wateren van verzoenende genade.

God heeft hier dagelijks mee te maken:

Gods heiligheid vereist dat Hij zonde haat maar barm- hartigheid liefheeft.

Een keer, tijdens een bloederig voorval, waarin mensen levende symbolen van God’s innerlijke overwegingen waren, speelde Aä- ron, opdat de les in de Bijbel zou komen, de rol van Jezus Christus de verzoener. Hij zwaaide met een wierookvat terwijl God (de Va- der) in Zijn hoedanigheid van wreker uit gerechtvaardigde toorn gelovigen vermoordde.

Als “type van Christus” belichaamde Aäron de verzoenende kant van God, als type van Zichzelf toonde de geestelijke God Zijn wre- kende kant. Het resultaat: een toonbeeld van heilige evenwich- tigheid:

Hoewel er 14.700 Israelieten stierven door deze plaag hadden er 2 tot 3 miljoen moeten sterven. Maar God was genadig!

Zo hadden ook u en ik allang moeten sterven vanwege onze zonde. Maar de Vader heeft ons, door de gebeden van Jezus, in Zijn genade bewaard.

God neemt Zijn heiligheid serieus en toont zich Zijn Heiligheid waardig. Gelukkig voor ons!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/04/27/schoorvoetend-overstag/trackback/

%d bloggers liken dit: