Jezus doet het graag

Jezus zegent graag en veel. 

Veel merkwaardige Christenen, met een bedenkelijke fascinatie voor lijden of kwellen, denken dat God zich verheugt in het slaan van gelovigen, lees ik tot mijn verbazing vandaag bij prediker David Wilkerson:

Veel Christenen denken dat God zich alleen verheugt in het kastijden en corrigeren van Zijn kinderen.

Wist u hiervan? Kent u zulke malloten?

Wilkerson is blij hen op Bijbelse gronden te kunnen corrigeren:

Maar dat is niet het geval! De Bijbel vertelt ons dat Hij geen plezier heeft in het disciplineren van Zijn kinderen. Integendeel zelfs.

Jezus noemt Zijn kinderen zelfs “kuddeke”. Kunt u zich voorstellen dat zo iemand Zijn leerlingen slaan zou?

Jezus, aldus Wilkerson na deze opmerkelijke introductie, zegent veel en graag (“Mijn hart is erop uit om u te zegenen!“). Jezus’ laatste woorden tot Zijn discipelen waren een zegening! Als u hierbij stilstaat, kan het diep tot u doordringen.

Ik hoop het voor u want, wat men ook over zegeningen kan zeggen, voelbaar zijn ze niet: “Hij schenkt ons geestelijke zegeningen die al onze verstand en begrip te boven gaan”.

Zulke zegeningen zijn niet te bevatten. Zulke kastijdingen evenmin. Wees dankbaar voor Gods geestelijke werken. Je moet er niet aan denken dat ze de niet-geestelijke realiteit zouden beïnvloeden!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/05/01/jezus-doet-het-graag/trackback/

%d bloggers liken dit: