Het kapje van genadebrood

Sommige mensen zijn gezegend in het negatieve.

Hoewel Gods zegeningen niet te voelen en bevatten zijn, betekent het ook weer niet dat u ze niet opmerkt. Anders zouden ze niets zijn.

Hij Komt tot ons – puur vanuit genade – en Hij schenkt ons geestelijke zegeningen die al onze verstand en be- grip te boven gaan.

Sommige gezegenden zijn tot bijzondere prestaties in staat. De een kent complete Bijbelteksten uit het hoofd, de ander heeft het ta- lent het geloof te kunnen onderrichten. Een derde heeft een mooie zangstem.

Word niet jaloers als u geen bijzonder talent heeft, zelfs de gewone dingen niet kunt. God heeft u mogelijk toegerust als arme van geest!

Loden gewichten hangen aan uw mondhoeken en uw geloof lijkt op stinkend stilstaand water. U lijdt aan uw ogenschijnlijke overbodig- heid, uw buitengewone ongeschiktheid voor wat dan ook, uw ge- voel – of de werkelijkheid – van uw overal van buitengesloten zijn.

Maar u bent God’s assistent! Aan u toont God de mensheid tot welke ondersteuning Hij in staat is:

Jezus zegt “U bent gezegend, u heeft niets om trots op te zijn en op die manier kunt u mij het beste dienen – want Mijn kracht ligt in uw zwakheid! Ik kan u gemak- kelijker gebruiken dan alle anderen”. (..) Hij zegt tegen u “U weet dat u Mij nodig heeft – en om die reden bent u gezegend!”

Mensen met talent hebben het ook maar van een Ander. Ze zijn precies even weinig of veel waard als u!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/05/02/het-kapje-van-genadebrood/trackback/

%d bloggers liken dit: