Onze goede doelen

Geef en u zult beloond worden. 

Vlak voordat de profeet Elia naar de hemel ging, gaf hij zijn mantel aan Elisa. Omdat dit een Bijbeltekst zou worden, had de handeling een dubbele betekenis: het was een profetische voorafschaduwing van wat Jezus later zou doen, vlak voordat Hij naar de hemel ging: ons Zijn gerechtigheid geven:

Hij [Jezus] wierp deze [Zijn gerechtigheid] op ons net zoals Elia zijn mantel op Elisa wierp

Het staat nergens letterlijk zo, maar prediker David Wilkerson, die ik aanhaalde, kan de zin figuurlijk bedoelen – hoewel onderscheidend kenmerk van Wilkerson’s theologie juist is teksten letterlijk noch figuurlijk te bedoelen maar voor te schotelen als ineens door te slikken geloofsbrokken.

De gevolgen van Elia’s daad zijn groot – of liever: de boodschap die God via hem doorgaf is belangrijk:

Ook alle andere handelingen van Elia hebben een Christelijke dubbelbetekenis. Zo werd de profeet eens door God opgedragen zich terug te trekken en na een tijdje om zich weer te verplaatsen. God zei erbij:

Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien.

Aangekomen op de plek van bestemming vroeg Elia een vrouw (inderdaad: een weduwe) om water en een stuk brood. De vrouw zei nog alleen een beetje meel te hebben. Waarop Elia de profetische woorden sprak:

Maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij en kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken, want dit zegt de HEER, de God van Israël: Tot op de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken.

Deze opdracht geeft Jezus volgens Wilkerson aan alle gelovigen: bedien de opvolgers van Elia [zoals David Wilkerson; PP] gelijk deze vrouw en u zult rijkelijk beloond worden.

De gevolgen zijn groot, zoals bij alle Goddelijke opdrachten, mits correct uitgevoerd:

  • God verwacht dat we gul geven
  • God verwacht dat we pas in tweede instantie aan onszelf denken
  • Geven we gul in de juiste gesteldheid, komen we niets tekort:

De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd. En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de HEER bij monde van Elia had beloofd.

Daarna maakte God haar kind nog bijna dood en redde Elia het uit Gods handen, bewijs ten overvloede: God is een beloner! Stort daarom uw hart en portemonnee uit.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/05/30/goede-doelen/trackback/

%d bloggers liken dit: