Geloof voor gevorderden

De vorige keer zei ik dat ik van prediker David Wilkerson geleerd had, dat heel Christelijk uitziende mensen dat niet zijn. Zo is het – maar ook het omgekeerde is waar!

Wij, lezers van David Wilkerson’s preken, weten dit eigenlijk al wel. Door onze keuze voor deze prediker geven wij blijk van goede smaak en een gezond onderscheidingsvermogen, gegroeid in jaren van wandelen in geloof en – natuurlijk – eten van genadebrood. 

Maar we kunnen niet ontkennen dat we ze wekelijks, soms dage- lijks, om ons heen zien: zuigelingen van het geloof, hakend naar vergeving zoals een baby in een speen hapt.

Zulke onmondigen hebben continu aandacht nodig. Onze opvoe- ders in het geloof geven die graag. En er is de Bijbel, onuitputtelijk manna. Die voedt wie maar toehappen wil en van melk wil over- stappen op vast geestelijk voedsel.

Pas als deze zuigelingen de leeftijd bereiken dat ze begrijpend kun- nen geloven, valt er land met ze te bezeilen:

Als u deze waarheid niet heeft, dan zal de duivel aan de haal gaan met uw gevoelens. Hij zal tegen u liegen en u in het rond duwen. Tenzij u deze waarheid als funda- ment heeft onder alles wat u gelooft, dan zal niets in uw leer, uw theologie of uw leven recht staan. U kunt God niet eens gehoorzamen totdat u dit begrijpt.

U dient ervan overtuigd te zijn dat er niets is wat u ooit kunt doen om een acceptabele mate van gerechtigheid te produceren in Gods ogen.

Kauw daar eerst uw tanden maar eens op stuk! Als u het begrijpt en doorslikken kunt, praten we verder. U bent van harte welkom!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/06/05/geloof-voor-gevorderden/trackback/

%d bloggers liken dit: