Louter vrijkaarten

Hoe kom je langs Petrus? Het antwoord is 100 procent duidelijk: door Jezus’ gerechtigheid. Slechts een oppervlakkige blik op uw verschijning is voor hem voldoende: hij [Petrus] weet met welk geestelijk vlees hij van doen heeft.

Vraagt u zich af: hoe kom ik aan Jezus’ gerechtigheid?, dan is het antwoord opnieuw klip en klaar: door een vrijkaart door God verstrekt.

Uw voorspelbare vervolgvraag “Hoe kom ik aan vrijkaarten, liefst ook voor mijn gezin – en ik wilde ook enkele goede vrienden uitnodigen?” kan opnieuw van een helder – en vooral ook zeker – antwoord worden voorzien, slechts zes letters lang: geloof.

Wel verstrekt God maar één vrijkaart per persoon. Uw familie en vrienden zullen het op eigen Jezus’ gerechtigheid moeten doen.

Sommige brute malloten opperen dat Jezus’ gerechtigheid via een infuus kan worden toegediend. Dit is een een blasfemie.

Zelfs het doorgeven van zulke blasfemie acht ik blasfemisch, tenzij omgeven door sterk signalerende, afschuwwekkende bijvoeglijke naamwoorden.

Prediker David Wilkerson doet dat laatste vandaag helaas niet. Ook zijn gebruik van de financiële term “overschrijven naar je bankrekening” voor het schenken van Jezus’ gerechtigheid is blasfemisch. Voor hem is het nu te laat: hij is overleden.

Hongerig zwerft hij ongetwijfeld voor de hemelpoort, tenzij hij langs andere weg een vrijkaart heeft weten te bemachtigen.

Wilkersons Nederlandse vertaler, die diens blasfemische tekst vandaag in het Nederlands omzet, heeft zeker een probleem, zoals ook u, als u niet de juiste afstand neemt.

Maar dat hoeft geen probleem te zijn. Ik heb het u zojuist voorgedaan.

Als ik u was, zou ik vanaf heden geloven met extra inzet. Let op uw taalgebruik.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/06/06/louter-vrijkaarten/trackback/

%d bloggers liken dit: