In het hol van de leeuw

Na zekere magische handelingen zwoegt u gelovend verder met een getransformeerd gevoel van binnen: berenmoed!

Het geloof volgens David Wilkerson bestaat, zoals bekend, uit het in grote ernst voltrekken van handelingen in het hoofd. Bepaalde illocutionaire handelingen – sorry voor het rare woord, maar het geloof van David Wilkerson is talig en deze term komt uit de taalkunde – krijgen magische kracht toegeschreven.

Handelingen zoals ‘een huwelijk sluiten’, ‘een burger arresteren in naam der wet’, die bij een ambtenaar van de burgerlijke stand of een agent zin hebben, worden verplaatst naar religie.

Aldaar worden doorsnee taalhandelingen voorgesteld alsof magisch. Met het juiste pathos uitgesproken bewerken ‘Ik geloof’ en ‘Ik vertrouw’ wonderen. Vandaag past Wilkerson het procedé toe op ‘accepteren’:

Als u deze waarheid (..) kunt accepteren, dan zult u de moed hebben van een leeuw. U zult nooit meer bang zijn voor welk persoon dan ook.

Verricht u vervolgens heldendaden? Welnee! U houdt op uzelf onwaardig voor God te achten – tot morgen, want als één  thema terugkeert in de preken van David Wilkerson, dan dit. Het verklaart telkens weer waarom niets gebeurt in het leven van de (aspirant) gelovige. De crux/truc:  er gebeurt nog niets, door een fout van de ‘loser’ van geloof.

Andere constante van dit geloof is het zich met wisselend succes houden aan bepaalde do’s and dont’s. Dit mag niet en dat moet juist. Na een vergissing bekent men schuld en gaat terug naar start. Wat dat betreft is dit geloof erg coulant. Moord, verkrachting, alles wordt vergeven. Bijbelse helden deden het immers allemaal ook en sommigen werden zelfs door God uitverkoren!

Na de geslaagde magische handeling ondergaat het leven een religieuze transformatie voor men er erg in heeft. Niet de gelovige begeert vervolgens beperkt tv-kijken (te lang voor de buis hangen is zonde) maar diens geheiligde ziel:

…zetten de ziel vrij zodat deze in heiligheid kan wandelen en goede werken kan doen. Goede werken die (..) voortkomen uit een liefhebbend hart. Wandelen in ware heiligheid is mogelijk voor diegene die de erfenis – de volmaakte gerechtigheid van Christus – hebben ontvangen. Omdat zij niet langer meer gevangen gezet zijn door angst en veroordeling.

U ziet dat David Wilkerson behalve ‘accepteren’ nog heel wat andere werkwoorden uit hun hengsels rukt.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/06/08/in-het-hol-van-de-leeuw/trackback/

%d bloggers liken dit: