Niet goed snik

Dolverliefde fundamentalisten bedreigen andersgelovigen met de dood.

Er zijn gelovigen die hun geloof bouwen op een rotsvast funda- ment. Ze denken bij het Laatste Oordeel gespaard te blijven, van- wege dat fundament.

De zelfvervulden! Dat zijn de allerergsten! Ze zijn God een gruwel! Ze bouwden hun huis voor de show, om de wereld te tonen hoe recht in de leer ze zijn!

Daar tegenover staat de gelovige die bewust zand als basis voor zijn of haar huisje van geloof uitkoos. Hij/zij weet dat slechts de genade van onze Vader welk huisje dan ook overeind houdt.

De fundamentbouwers denken er al aan hun huisje met winst te verkopen. Het is een uiterlijke levensstijl, hun geloof niet diep.

Je ziet het vaak om je heen. Neem internetprediker David Wilker- son. Zo zeker van zijn zaak dat hij tot brallerigheid vervalt. De wet volgen? Dat is voor verkeerd gelovigen! De ware gelovige is ver- liefd! Dan gaat alles vanzelf!

Hij maakt zich niet bezorgd over wat legaal of illegaal is, over wat toegestaan en verboden is. Hij heeft slechts één criterium: “Wat is het verlangen van mijn Heer?”.

U kunt alle wetten aan hem voorlezen – alle regels, voorschriften en verboden – en hij zal tegen u zeggen: “U hoeft mij al die dingen niet te vertellen. Ik zal niets doen wat mijn Vader pijn doet want ik hou van Hem! (..)

Natuurlijk houd ik van Zijn wetten.  Maar die zijn er voor de wetteloze, voor diegene die niet tot de kennis van intimiteit met Christus zijn gekomen. Er is een an- dere wet aan het werk in mijn hart. Het is de wet van liefde die zegt “Heer, wat kan ik vandaag doen om U te behagen?” ” .

Kortom: ik ben geweldig.

Als een echte zelfingenomen fundamentenbouwer spreekt Wil- kerson zich binnen de kortste keren tegen – God hoeft hem niet omver te blazen, hij doet het zelf wel. Alleen verkeerd gelovigen volgen Gods ge- en verboden uit vrees voor het Laatste Oor- deel? Wat zit Wilkerson dan op het eind van zijn preek zijn volge- lingen bang te maken?!

Tragisch genoeg proberen een heleboel Christenen (..) niet te denken aan het komende oordeel. Ze willen niet geloven dat zij op een dag voor de Heer staan en ver- antwoording moeten afleggen over alles wat ze ge- zegd en gedaan hebben.

Het is zo’n onhebbelijk volkje – en ze groeien in aantal, moord en brand schreeuwend.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/06/12/niet-goed-snik/trackback/

%d bloggers liken dit: