Alle hens aan dek

Het geloof is zo simpel en tegelijk zo moeilijk. Heeft de duivel u te pakken? Kom er tijdig achter!

Het geloof is zo simpel en tegelijk zo moeilijk, begrijpt u deze woorden?

U kunt een lapzwans zijn maar goedgelovig. Dan boft u. Of u bent een steile calvinist, sober, hard werkend, deugdzaam, enige moeite met genieten, kritisch. Dan heeft u pech.

U gelooft minder makkelijk.

Want gelooftalent, geloofvaardigheid, daar draait het om in het Christelijk geloof. Het woord ‘geloof’ geeft het al aan.

Natuurlijk doen daden er toe. Maar daden zijn nooit genoeg om uw schuld te delgen. Geloof is doorslaggevend. Maar u moet het wel geloven.

Het maakt allemaal niets uit wat u zelf probeert om uzelf rein te maken (..).Waar geloof is vertrouwen hebben in wat Hij voor u gedaan heeft,

aldus prediker David Wilkerson.

De goedgelovige lapzwans is in het voordeel.

Geloven, vertrouwen en begrijpen moet u, het laatste even on- grijpbaar als geloven (en vertrouwen). 

U kunt het denken te begrijpen maar dan begrijpt u het toch niet, blijkt uit van alles en nog wat. Uw voorganger smeekt u bijvoor- beeld: 

Begrijp alstublieft Jesaja’s prachtige profetie over genade, Jesaja 43:1-5.

En geeft u de verzen erbij:

Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet ver- schroeien. Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder.

Voor jou geef ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruil ik in tegen jou. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waar- devol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, uit het westen breng ik jullie bijeen.

Begrijpt u deze prachtige profetie? U hoeft niet bang te zijn, zegt God, want Hij is bij u.

Begrijpt u deze prachtige profetie? Echt goed en niet half? U zegt misschien: ja, meneer Pirein, ik begrijp deze prachtige woorden. Ik kan begrijpend lezen! 

Dat is prachtig! U boft! Er zijn er die het niet begrijpen. De duivel heeft hen in zijn macht! 

De duivel heeft hen ervan overtuigd dat ze God hebben teleurgesteld en dat ze nooit in staat zullen zijn Hem te behagen. Als gevolg daarvan accepteren ze Zijn liefde niet,

aldus Wilkerson opnieuw. Al lezen zulke ‘gelovigen’ de opwekkend- ste woorden – ze begrijpen, geloven en vertrouwen niet, welke van deze drie ook van hen gevraagd wordt (en doorgaans is het alle drie, mogelijk zijn ze onderling uitwisselbaar).

Deze mensen lezen Jesaja 43, vers 1 tot en met 5, of andere prach- tige regels – en ze geloven het niet!

Begrijpen doen ze het misschien wel – maar ook daar kan de dui- vel een stokje voor steken en mensen slaan met begripsverbijste- ring. 

Sommigen lezen dan avond aan avond de Bijbel maar begrijpen er niets van. De duivel bezorgt hun een heel apart gevoel van binnen, dat vroom aanvoelt. Soms duurt het een mensenleven voor men er achter komt. Soms komt men er niet achter!

Wat een verschrikkelijke manier om door het leven te gaan – en wat een pijn moet God hebben wanneer Hij ziet dat Zijn kinderen op die manier leven!

Ik hoop dat, als u zo iemand bent, u er tijdig achter komt!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/06/28/alle-hens-aan-dek/trackback/

%d bloggers liken dit: