Altijd prijs met Jezus

Met Jezus boft u altijd. Gaat het goed, dan gaat het goed, maar ook als het slecht lijkt te gaan! Ontdek de vreugde in uw ellende.

Soms lachen de Laatste der Dagen een Christen tegemoet:

In een stad in Texas begon een bescheiden jonge voorganger te bidden voor de redding van de jeugd in de lokale scholen. God zalfde hem met de dynamische geest en kracht van Elia en niet alleen werden honderden kinderen in de scholen gered maar het herstel spreidt zich uit over alle scholen, waar hij ook maar komt.

Niet honderden maar duizenden studenten in het middelbaar onderwijs worden overtuigd van hun drugsproblemen, alcoholmisbruik, [verkeerde] seksualiteit en opstandigheid. Jonge mensen haasten zich naar huis vanuit de bijeenkomsten om het goed te maken met hun ouders. Ze hebben een diepe haat beleden, maar nu barsten ze in huilen uit en bekeren zich!

Dit zal zich door het hele land uitspreiden omdat God heeft beloofd dat hij ouders en kinderen zal herstellen. (..)

Vanwege datgene wat ik zie komen ben ik zo enthousiast dat ik deze woorden nauwelijks kan opschrijven. Onbekende, bescheiden en nederige jonge mannen en vrouwen van God worden op een wonderbaarlijke manier aangeraakt en gezalfd. Ze hebben een bovennatuurlijke missie ontvangen om “door te zetten – en te herstellen! Want de dag des Heeren is nabij. (..) God zal iedere kaalvreter vernietigen”.

Op andere momenten huilt het aan alle kanten. Al weer boft u!

U vertelt aan al uw vrienden dat u naar een bepaalde stad gaat om te getuigen van Gods genade. Maar nadat u aangekomen bent, ontvangen uw vrienden thuis een bericht dat u totaal niet door God gebruikt wordt. Niets gaat zoals gepland; sterker nog uw bediening is dood. U heeft niets om uw inspanningen aan te tonen, en in plaats dat u een stad beweegt voor Christus bent u in de gevangenis beland. (..)

U verheugt zich dat u waardig genoeg geacht wordt om te lijden omwille van Christus. (..) U reageert met vreugde, geloof en hoop omdat u weet dat u getraind wordt als Gods getuige.

In voor- en voorspoed gedraagt u zich zoals u zich hóórt te gedragen:

Zo kijkt de Heer naar ons om te zien hoe we ons gedragen tijdens onze beproevingen.

En dat is vreugdevol en vredig vol vertrouwen.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/07/03/altijd-prijs-met-jezus/trackback/

%d bloggers liken dit: