Reukoffer

Zeur niet over ellende maar tel uw ver(d)rukkingen!

“Tel je zegeningen” is een bekende uitdrukking. Kent u hem? Mensen waarderen vaak niet wat ze hebben, zegt het. Ze reiken naar wat ze nog niet hebben.

Zo is het ook in het geloof. Veel Christenen – eigenlijk zijn geen uitzonderingen bekend – hebben te maken met ongeluk, depressie, onverwachte sterfgevallen, ontsporende kinderen, agressieve of liefdeloze partners, tegenslag op financieel gebied, nederlagen in het persoonlijk leven – met verdrukkingen, om de theologische soortnaam te gebruiken.

Die worden te weinig gewaardeerd. Wereldse vooringenomenheid doet veel Christenen uitzien naar positieve gebeurtenissen. Ze waarderen Gods geschenk van verdrukkingen te weinig:

Onze beproevingen hebben als doel ons te trainen en te kneden, beproevingen die worden toegestaan door God om Zijn trouw aan ons te openbaren,

vermaant bekend prediker David Wilkerson, gespecialiseerd in onder andere verdrukkingen, ondankbaren. God bezorgt leed op uw pad om het daarna weg te nemen. Zo openbaart Hij Zijn trouw. Dus dat is een gegeven.

Natuurlijk hoeft u niet te juichen bij elke slag van God maar het volgende hoort er van af te kunnen:

 “Ik vind deze beproeving maar niks, maar gezegend zij de Naam van de Heer”,

aldus Wilkerson en hij eindigt met een noodkreet mij uit het hart gegrepen, geslaakt bij de aanblik van zoveel nukkige Christenen, klagend dat ze zo lijden:

Waar is hun geloof, waar is hun vertrouwen in de Heer? Wat moeten hun kinderen wel niet denken?

Geniet! Of, zoals Wilkerson het onovertroffen zegt:

Verspil uw verdrukkingen niet. Laat ze het zoete aroma van vertrouwen en geloof in uw Heer voortbrengen.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/07/04/reukoffer/trackback/

%d bloggers liken dit: