Geen gebrekkig geheugen maar een gebrekkig geloof

Al meermalen berichtten wij over het wonderbaarlijk gering vermogen van volgelingen van prediker David Wilkerson zich wonderen en successen in hun leven te binnen te brengen.

Vandaag gaat de geplaagd geestelijk leidsman een stap verder. Hij ziet af van zoeken naar oorzaken en reikt zijn volgelingen een paardenmiddel aan:

Houd indien het nodig is een dagboek bij om uzelf te herinneren aan alle verlossingen en wonderen die God in uw leven gedaan heeft. Noteer ‘s avonds voor het slapen gaan een paar dingen, doe alles wat nodig is om uzelf te herinneren aan alle dingen die Hij voor u ge- daan heeft, alle verdriet dat u heeft meegemaakt en iedere verlossing die Hij gebracht heeft.

Dan zult u, wanneer de volgende verdrukking zich aan- dient, uw dagboek openen en tegen de duivel zeggen “Je zult me deze keer niet bedriegen. Mijn God heeft me eerder verlost, en Hij zal dat nogmaals doen”.

Welk een onnozelheid:

  • Wat belet een Wilkersonvolgeling te vergeten zijn dagboek bij te houden?
  • Zou een Wilkersonvolgeling niet ook vergeten zijn dagboek op te slaan als de duivel daar staat en het zaak is zich over- winningen en verrichte wonderen te binnen te brengen?

En het was al zo wonderlijk…

Deze ‘gelovigen’ weten namelijk dondersgoed gered te zijn door onze formidabele Heer, alle dagen van hun leven:

Net als de Israëlieten hebben wij dezelfde neiging wan- neer we oog in oog staan met een nieuwe beproeving of verdrukking. We zeggen “O Heer, deze keer is het veel te veel voor mij”.

Oftewel: men weet heel goed dat God alle vorige keren met succes en wonderen klaar stond! En hoe zouden ze het niet weten? Ze le- ven nog! Ze zijn ontsnapt!

Het is het oude liedje: gebrek aan geloof en schijnheiligheid. Luister hiernaar, volgelingen van David, jullie die de naam ‘Christen’ dra- gen, zweren bij de naam van de HEER en je op Israëls God be- roepen. Jullie zijn valse christenen. (Jesaja 48:1)

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/07/05/geen-gebrekkig-geheugen-maar-een-gebrekkig-geloof/trackback/

%d bloggers liken dit: