Niet alleen

Kijk eens wat vaker om u heen. Er is meer ellende dan u denkt. 

Net als u heb ik geen vertrouwen in David Wilkerson, de man Gods. U en ik, we willen wel maar ze maken het ons zo zwaar. De mannen Gods, en een enkele vrouw.

Velen mannen Gods bevolken de aarde, en een enkele vrouw. Sommigen falen. Ze vallen bij bossen. Prediker Wilkerson noemt zelf het voorbeeld van zijn naamgever, David. Overspel, moord met voorbedachten rade – het wordt er niet fraaier op, het geloof in de praktijk.

Hoe te leven met die onzekerheid? David Wilkerson heeft geen antwoord, hij denkt er zelfs niet over na.

Naar de bijbelse David kwam een profeet gewandeld, in Gods op- dracht, en die onthulde wat David allang wist. Toen toonde David berouw.

Natuurlijk, hij had Natan om kunnen laten brengen. Geen haan die er naar kraait. Hij had kunnen volharden in de dwaling zijns we- gen. Fijn dat het muntje viel met enige hulp van God.

Maar wat is de wijze les? Profeten als Natan trekken niet meer de wijken en steden rond, om u en mij op onze dwalingen te wijzen. De meeste van ons zijn ook niet zo machtig en bijzonder als David. Ve- len van ons zijn omstander, figurant. We bekijken de daden van de held, juichen hem toe, vallen voor de goede zaak in zijn leger of morren en dwalen, aanbidden het gouden kalf.

Wat doet David Wilkerson dan wel, bij de aanblik van de ontstel- lende feiten? Wat doet hij, als hij niet nadenkt over zijn hachelijke positie, zijn vatbaarheid voor het kwaad? Hij theologiseert. Het volk maakt kruiswoordpuzzels maar David beoefent de studie van God:

Geliefden, wanneer de duivel op u afkomt met krach- tige verleidingen, dan is dat niet altijd omdat uw hart kwaadaardig is. Hij kan u ook aanvallen omdat u zich tot de Heer gekeerd heeft.

Ook biedt David troost van de soort: zie ook de zonzijde van dingen en: mensen die er gelukkig uitzien zijn er soms erger of even erg aan toe als u. Bij elkaar is dat al bijna een preek:

Ik wil erbij u op aandringen om eens naar rechts te kijken, maar ook naar links en voor u en achter u. Iedereen gaat wel ergens doorheen. Achter de grote glimlach van uw geliefde broeders en zusters in Christus liggen vele tranen verborgen. Ze worden ook gepijnigd, met beproevingen waar u niets van weet.

Fijn om te weten, als je loser bent. Je doet het niet alleen.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/07/10/niet-alleen/trackback/

%d bloggers liken dit: