Als het kalf verdronken is, stond God het nabij

God is geen mens. Hij pakt dingen anders aan dan wij. Daarom vereist begrip van God studie en, uiteindelijk, 100 procent geloof.

Het misverstand tussen God en mens laat zich eenvoudig illustre- ren: sommige mensen denken dat de Heer ver weg is; ze turen daarbij de heldere sterrennacht in. Deze mensen verwarren let- terlijk en figuurlijk, geestelijk en materieel.

Net zo beoordelen velen God abusievelijk met menselijke maat- staven. Maar God beoordeelt ons met goddelijke maatstaven. On- ze voorstelling moet zich aan de Zijne aanpassen, niet omgekeerd.

Voor zover wij erbij kunnen. Voor het ontbrekende stukje of stuk zijn we aangewezen op geloven.

Dit gegeven zorgt, bij wie de feiten niet wil aanvaarden, voor mis- verstand op misverstand.

Een voorbeeld. Bij mensen geldt: belofte maakt schuld. Maar voor God geldt: misschien kom ik mijn belofte na. Nu we toch bezig zijn: bij de duivel, zwakke afschaduwing van God, is dit nog weer min- der het geval. God- en duiveldeskundoloog David Wilkerson:

God is meer bereid om Zijn beloftes na te komen dan dat de duivel is om u kapot te maken.

Hetzelfde bij fysieke bescherming. Komt een snoodaard een men- senkind te na, dan stellen vader en moeder zich pontificaal op voor het kind, onneembare vestingwal van twee. God houdt zich in zulke situaties op in de omgeving:

Ongeacht hoe dichtbij uw vijand gekomen is, de Heer is altijd dichterbij!

Idem dito in de geestelijke variant: geven een aardse vader en moeder een kind adviezen om een probleem uit de wereld te hel- pen en in de toekomst te voorkomen, God kijkt bewogen toe.

Een waar gelovige prijst Gods bijstand, vol geloof en goede moed:

David zag [geestelijk] dat God hem [geestelijk] bij zijn rechterhand vasthield (Psalm 73:23). Hij zei “God is mij niet alleen nabij, maar Hij wandelt samen met mij, hand in hand, door alle ellende heen. Laat alle vijanden maar achter mij aankomen, ik heb mijn hand in die van de Vader liggen!”

David zei dat God tot hem sprak, hem goede raad en richting gaf: “Gij zult mij leiden door uw raad” (Psalm 73:24)

Geloof begint waar verstand verstek moet laten gaan. Geloof dus waar niets anders mogelijk is!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/07/11/als-het-kalf-verdronken-is-stond-god-nabij/trackback/

%d bloggers liken dit: