God is toegeeflijk bij mislukking

Schaam u niet voor uw mislukking, God vindt het niet erg. Maar wee uw gebeente als u geloofswaarheden vergeet!

Gisteren vertelde ik dat ‘God verheugt zich in u’ uw dagelijks lijden een stuk prettiger kan maken, mits u de zin onthoudt en hem op het juiste moment te binnen brengt. Het betreft een openbaring, puur en onbemiddeld, rechtstreeks van de Bron en met een geneeskrachtige uitwerking: u ontvangt een visie en hoop.

Maar mensen onthouden openbaringen en leerstellingen niet. En juist dit blijkt God niet te tolereren:

Keer op keer raakte het geduld van God met hen op, en zei tegen Mozes “Hoelang zal dit volk Mij versmaden, en hoelang zullen zij niet op Mij vertrouwen bij al de tekenen die Ik in zijn midden gedaan heb? Ik zal het met de pest slaan en het uitroeien” (Numeri 14:11-12)

De boodschap voor het gelovig deel der mensheid is duidelijk: vergeet geloofswaarheden niet! U roept anders onheil over de gemeente af!

Het is bekend uit zijn preken dat David Wilkerson, kanon van het geloof, die ik hierboven aanhaal, zich ontfermt over Christenen die in dit opzicht een grote risicofactor vormen. Door een mirakel weten zij, ondanks hun geloofshandicap, zijn leiding te vinden.

(Men zou immers denken: als ze elke dag niet vergeten zijn preek te lezen, zouden ze toch ook iets van wat erin staat kunnen onthouden?)

Wie verwacht dat Wilkerson ten behoeve van deze doelgroep elke dag dezelfde openbaring herhaalt (“God verheugt zich in u, geliefde broeders en zusters, onthoudt dit”) tot hij er eindelijk inzit of in elk geval voor vierentwintig uur onthouden wordt, waarna Wilkerson hem herhaalt, komt bedrogen uit. Hij slaat weleens een week over.

Het is te billijken. Het geloof bevat meer waarheden dan een. Ook die moeten onder de aandacht gebracht en onthouden worden.

Vandaag herhaalt Wilkerson niettemin een openbaring die bijna identiek is aan die van gisteren:

Geliefden, de enige keer dat Gods geduld met ons opraakt is wanneer we keer op keer weigeren te accepteren hoeveel Hij van ons houdt en ons door de strijd heen wil leiden. (..) U bent ook kostbaar voor de Heer, ongeacht al uw problemen en mislukkingen.

Wie wordt niet blij van die mooie woorden bij zijn of haar lijden of mislukken!

Stamp deze en andere geloofswaarheden er dus in! God is toegeeflijk maar niet op dit gebied. Mijns inziens terecht. Falen is oke, maar je mag toch wel iets moeten kunnen voor je redding?

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/07/19/god-is-toegeeflijk-bij-mislukking/trackback/

%d bloggers liken dit: