Het Kruis is alleen te dragen met een academische graad

Het geloof is te moeilijk voor eenvoudige mensen.

Stelt u zich de volgende mens voor. Ik verzeker u: dit is geen misselijk gedachtenspelletje, deze mens bestaat echt.

Hij zondigt en geniet ervan. Dan beseft hij dat hij zich ooit zal moeten verantwoorden voor de Hoogste Rechter. Dit beneemt hem de lust tot zondigen. Hij voelt zich bekeken. Dan liegt hij weer. Dat bedroeft hem na afloop.

Maar daarna of daarvoor – er is veel sprake van recidivisme – zondigt hij volop. Hij krijgt er weer genoeg van (zucht). En zondigt voort en verder enzovoort.

Opnieuw: hij neemt zich honderd keer voor ermee te stoppen. Het lukt hem steeds maar korte tijd. Daarna keert de verleiding terug, ogenschijnlijk in kracht vermeerderd – dat is de drogreden waarmee hij zichzelf overtuigt zijn zondigen niet te kunnen helpen – en hij bezwijkt; berooft een oud vrouwtje, betast een jonge vrouw; snauwt een naaste af; belegt zijn boterham te dik.

Maar er is hoop! God grijpt in als het de spuigaten uitloopt! De Heilige Geest voegt hem dan een verlossend woord toe:

In deze trieste, vermoeide en versleten staat brengt de Heilige Geest hem een woord: “Er is een uitweg voor u.”

Volgt een hooggeschoold discours, waarvan u de uitgebreide versie hier kunt nalezen. Dit zegt God volgens Wilkerson:

Er is een plaats van overwinning, vrede, vreugde en nieuw leven. Accepteer de roep van Christus om naar Hem toe te rennen om daar uw rust te vinden. Ga naar het kruis van Jezus Christus.

Maar begrijpen wat God/Wilkerson zegt, is wat anders. Dat vraagt een universitaire studie van minstens twintig jaren. Wie het eens wil proberen, die mag:

Wanneer u op uw knieën bij het kruis zit zult u (..) dingen horen over de dood van iedere zonde. (..) U zult oog in oog komen met de crisis van uw leven (..). Het zal tegen u spreken met liefdevolle maar krachtige woorden over de gevolgen die u te wachten staan wanneer u door blijft wandelen in uw zonde: “Verloochen uzelf, omarm de dood van het kruis. Volg Mij!”

hooggeschoold gezin waagt zich aan
de omarming van de dood van het kruis

Snapt u dit niet, dan bent u verloren. Imitatie-zedelijk gedrag, van waaruit ook voortgekomen, overtuigt niet. U mist het intellectueel begrip dat zedelijk gedrag pas waarlijk Christelijk maakt.

Het is onmogelijk zich fatsoenlijk te gedragen zonder de juiste werkwijze te hebben gevolgd. Ik wijs nog eens op de ellendige mens aan het begin van deze posting.

Zonder een academische graad of een juist tekstbegrip gaat geloven niet. Dan geloven we maar wat aan, zonder blijvend resultaat.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/07/24/het-kruis-slechts-te-dragen-met-academische-graad/trackback/

%d bloggers liken dit: