Lachende derde

Wees zuinig met zondigen. U kunt er iets aan doen.

Het is u bekend dat we gered worden uit genade en dus teloorgaan bij gebrek daaraan?

En dat we het goede actief moeten nastreven, ondanks dat we niets kunnen en ook in deze op Gods genade zijn aangewezen?

En dat het nochtans mogelijk is op niet zinledige wijze over een van ons te zeggen, vóór Gods genadig ingrijpen, dat hij of zij ‘rechtvaar- dig’ is?

Nee? Dan weet u het nu. Prediker David Wilkerson zet het van- daag voor de zoveelste keer keurig op rij, klaar om door wie wil onthouden te worden:

Ik zie Lot als een type van het restant gelovigen in deze laatste dagen (..). Op dit moment is Amerika rijp voor vernietiging; de natie staat momenteel al onder een oordeel. En Lot vertegenwoordigt de rechtvaardige gemeente temidden van dit alles, de Bijbel noemt Lot een rechtvaardig man (zie 2 Petrus 2:6-8).

Maar, als Gods gemeente vandaag rechtvaardig is dan is dat alleen vanwege het bloed van Jezus Christus, en niet vanwege enige goedheid of moraliteit die de Heer in ons gezien heeft. Het is alleen vanwege Zijn pure ge- nade dat Hij tot ons gekomen is en ons weg getrokken heeft onder het oordeel vandaan, zelfs toen we bleven aarzelen.

Behalve dat Wilkerson oordeelt, door God ten strengste verboden, zoals nota bene Wilkerson zelf vandaag aanhaalt (!) is hij vandaag tevens ijdel. Hoewel net als ieder ander overgeleverd aan Gods genade is nochtans bij hem geen spoor van twijfel te bespeuren. De gedachte dat hij mogelijk niet het juiste pad bewandelt, mogelijk niet Lot maar diens schoonzoon gelijkt, van wie het Bijbelboek vermeldt dat hij vernietigd werd, komt niet in zijn ijdele hoofd op.

 Twee zondes in een minipreek is een aardige score.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/07/26/lachende-derde/trackback/

%d bloggers liken dit: