Vandaag geen dienst maar psychopathologie

Sommige mensen zijn zo schuldbewust, dat ze zichzelf en anderen het leven onmogelijk maken.

Prediker David Wilkerson doet vandaag alsof ‘genade’, behalve slechts door God te voltrekken handeling, ook menselijke en Christelijke bezigheid is.

Zo is het natuurlijk ook, in een banale zin. Als mensen samen iets afspreken en zich ernaar gedragen, wordt dat voor hen waar. Maar een voorbijvliegende vlieg zal niets opmerken.

In die zin betonen Christenen, voor elkaar overtuigend, medemensen ‘genade’.

‘Genade schenken’ in deze zin is ook geen uniek Christelijke bezigheid. In vechtpartijen smeekt de onderliggende partij soms om genade. De bovenliggende partij, ongelovigen net zo goed als Christenen, verleent dan vaak genade.

Eerder deze week muntte Wilkerson een Christelijk-menselijke variant van ‘genade’. Die verschilde opmerkelijk genoeg niet van de wereldse praktijk van anderen vergeven.

Vandaag bevestigt Wilkerson nog eens dat zijn Christelijk-menselijke variant daarop inderdaad neerkomt: “Iedere keer dat u genade toont, iedere keer dat u vriendelijk en genadig naar een ander bent…”

‘Genade’ is kennelijk het thema deze week bij Wilkerson! Vandaag is het kapstok om een ernstige misstand in de boezem van de heilige kerk der laatste dagen aan te kaarten: psychopathologie.

Eerst vertelt Wilkerson wat iedereen weet: sommige Christenen zijn niet vriendelijk. Een man verlaat de kerk altijd even voor het einde van de dienst, om zijn zieke moeder tijdig te verzorgen. De dominee van zijn thuiskerk, onbekend met de reden, zegt er een keer iets vervelends over. Betrokkene is zo aangeslagen dat hij (in elk geval) sindsdien kerkt bij Wilkerson in New York.

Daar is iedereen vriendelijk! Nog nooit heeft hij moeten verantwoorden waarom hij eerder vertrekt. En dat zal nóg iets eerder zijn geweest dan bij zijn vorige kerk, want hij moet waarschijnlijk verder reizen!

Een beetje vriendelijkheid doet wonderen wil Wilkerson maar zeggen.

Iedere keer dat u genade toont, iedere keer dat u vriendelijk en genadig naar een ander bent, geeft u troost. (..) Soms kan genade simpelweg een glimlach zijn waar begrip van uit gaat, of een arm rondom iemands schouder. Het kan zo simpel zijn als een sympathiek gelaat of een woord aan iemand die pijn heeft.

Het voert ons in op de psychopathologie. Sommige Christenen zeuren en zeuren maar dat ze onwaardig zijn of God boos op ze is of…enzovoort! Ze komen tot geen daad van naastenliefde, van troost, genade, of hoe je het ook wilt noemen – uit schuldgevoel.

Eigenlijk kennen we dit geluid al uit tientallen eerdere preken van Wilkerson. Ook vandaag lezen we weer dat al die negativiteit nergens voor nodig is. Wie weet luistert er iemand naar hem. Elke geredde ziel is er een en elk vriendelijk gebaar weer een niet-onvriendelijke meer.

Morgen gaat het weer over religie.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/08/02/vandaag-geen-dienst-maar-psychopathologie/trackback/

%d bloggers liken dit: